Image
Meeting van het NGO-forum on ADB - Stop met het financieren van fossiele brandstoffen

NGO Forum on ADB viert verjaardag met belangrijke overwinning

Resultaat

Eind mei 2021 vierde NGO Forum on ADB (ADB = Aziatische Ontwikkelingsbank - Asia Development Bank ) haar 30ste verjaardag.  In al die jaren voerde het forum campagne om het investeringsbeleid van deze bank socialer, groener en transparanter te maken.

Een terugblik op 15 jaar samenwerking

De samenwerking tussen het NGO Forum en 11.11.11 startte 15 jaar geleden, precies in de helft van het bestaan van het forum.  Een leuke aanleiding voor een balans.

Image
Protest bij de ADB-Bank: ADB zorgt voor vuile energie

Hemantha Withanage was directeur van het Forum op het moment dat de samenwerking met 11.11.11 begon: “Gemeenschappen die in of dichtbij een projectgebied van de ADB wonen, ondervinden dikwijls de negatieve impact ervan.  Ook kwetsbare groepen, zoals vrouwen en inheemsen, moeten vaak de schade aan hun omgeving ondergaan.  Bij heel wat projecten die de ADB financiert, treedt er ook milieuschade op. 

Het was vanaf het begin onze bedoeling dat de ADB dit zou inzien.  Daarom drongen we er op aan dat de bank beleidsdocumenten zou opstellen om dit soort ‘collateral damage’ te vermijden of te beperken, en desnoods schadevergoeding te voorzien." 

Gemeenschappen die in of dichtbij een projectgebied van de ADB wonen, ondervinden dikwijls de negatieve impact ervan.  Ook kwetsbare groepen, zoals vrouwen en inheemsen, moeten vaak de schade aan hun omgeving ondergaan.

Hemantha Withanage
voormalig directeur

Het Forum werpt zich op als gesprekspartner voor de ADB

Intussen heeft de ADB voor al deze thema’s een beleid opgesteld.  Ze herzien de beleidsdocumenten ook regelmatig.  De bank betrekt het Forum bij een dergelijk proces.  Hiermee zijn belangrijke stappen gezet in de goede richting.  Dat wil niet zeggen dat alle problemen opgelost zijn.  Maar er is nu bijvoorbeeld een klachtenmechanisme en eventueel een vergoeding bij gedwongen verhuizing.  

Image
Meeting van het NGO-forum on ADB - Stop met het financieren van fossiele brandstoffen

Energie als sleutelsector in het klimaatdebat

Van meet af aan stond de impact voor het milieu op de radar van het forum, vooral inzake het energiebeleid.

Image
Fossiele energie

Azië kent al jaren een belangrijke economische groei.  Investeringen in energiecentrales waren en blijven dus noodzakelijk.  Veel landen zien steenkool als het zwarte goud, naar het voorbeeld van China.  In 2000 al riep het NGO Forum de ADB bank op om niet langer in fossiele brandstoffen te investeren.

ADB maakt eindelijk komaf met de financiering van steenkool

In mei 2021 maakt de bank eindelijk in een nieuw beleidsdocument komaf met de financiering van steenkoolontginning en -centrales.  Wel blijft de deur open voor leningen aan de gassector.

Rayyan Hassan, de huidige directeur van het NGO-forum, noemt het nieuwe beleidsdocument een te late, maar toch noodzakelijke en welgekomen stap naar meer klimaatrechtvaardigheid.  De regio is immers goed voor bijna de helft van de globale emissies.  "Met het forum roepen we de bank op om zo snel mogelijk over te gaan naar het uitsluitend financieren van hernieuwbare energie.  Dat is het signaal waar iedereen zit op te wachten."

Met het forum roepen we de bank op om zo snel mogelijk over te gaan naar het uitsluitend financieren van hernieuwbare energie.  Dat is het signaal waar iedereen zit op te wachten.

Rayyan Hassan
directeur van het NGO-forum on ADB

Het forum neemt nu ook het AIIB in het vizier

Sinds 2015 is het NGO Forum ook de watchdog van de snel groeiende Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).  Terwijl de ADB wordt gedomineerd door Japans kapitaal, zorgt bij de AIIB vooral China voor de centen.  De AIIB kwam op de markt zonder duidelijke sociale en milieunormen. 

Het NGO Forum werkt samen met Chinese milieuorganisaties. Onder hun gezamenlijke druk, nam ook de AIIB al een Environmental and Social Framework aan.  President Xi Jinping heeft de ambitie om van China een geopolitieke grootmacht te maken.  Het AIIB is een belangrijke pion om die ambitie waar te maken.

Het NGO Forum blijft een belangrijke partner voor 11.11.11

Voor 11.11.11 blijft NGO Forum een belangrijke strategische partner in de regio.

Het kantoor van het forum bevindt zich in de Filipijnen, maar met hun werking bestrijken ze zowel Zuid-, Zuidoost-, Centraal- en Oost-Azië.

11.11.11 is ervan overtuigd dat ze een belangrijke politiserende rol kunnen blijven spelen voor het Aziatische middenveld, ook in landen waar dit geen evidentie is. En het is een belangrijke partner om de transitie naar een koolstofarm Azië mee te bewerkstelligen.

Watch Forum at 30 on YouTube.
Video naar aanleiding van de 30ste verjaardag van NGO Forum on ADB

Steun 11.11.11 en zijn partners

Onze partners wereldwijd zetten zich elke dag opnieuw in voor een meer duurzame en rechtvaardige wereld.

Help jij hen daarbij?