Image
femke

Met Tous aan Tafel zet Femke zich in voor nieuwkomers en niet-zo nieuwkomers

Changemaker

Ervoor zorgen dat nieuwkomers en niet-zo nieuwkomers, ongeacht hun verhaal of achtergrond, het recht hebben samen aan tafel te zitten: dat is de samenvatting van het prachtige verhaal van Femke en Tous aan Tafel.

Jeugddienst Globelink vangt de dromen van jongeren. Om dit te verwezenlijken zet de dienst samen met jongeren projecten rond duurzaamheid op. Zo proberen ze bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld, waar jongeren ondersteund worden om zelf duurzame beslissingen te nemen. Dit doen ze onder andere met het KRAS-project. Hierin worden thema’s als machtsverhoudingen en migratie besproken. Deze thema's brachten veel teweeg bij de jongeren, zo ook bij Femke.

Hoe kan het nu dat mensen in het Maximiliaanpark in zulke onmenselijke omstandigheden moeten leven?”

Hierop begonnen Femke, Riet, Nel en Thiemen met het eenmalig uitdelen van voedsel en allerlei hygiënische producten in dit park te Brussel. Een ervaring die ogen opende. Al snel besloten Femke en de anderen dat ze meer konden en ook moesten doen. En zo geschiedde Tous aan Tafel, mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het European Solidarity Corps van Jint.

Tous aan Tafel organiseert duurzame ontmoetingsmomenten samen met jonge nieuwkomers en niet-zo nieuwkomers. Hier is iedereen welkom, ongeacht hun achtergrond of verhaal. Tijdens evenementen van Tous aan Tafel kookt en eet iedereen samen!

Tous aan tafel is een inspirerend project waarbij we op een laagdrempelig niveau conversaties aangaan met altijd lekker eten!”

Het verhaal van Tous aan Tafel werkt aanstekelijk. Organisaties als YOUCA, Minor-n’k Dako en binnenkort ook Roots sloegen de handen in elkaar voor het project.

Maar de echte changemakers, dat zijn de jongeren. Want dit prachtig project kwam tot stand door hun verontwaardiging en wilskracht.

Image
femke

Steun dit leuk initiatief!

Femke brengt op een laagdrempelige manier mensen samen. Nieuwkomers en niet-zo nieuwkomers schuiven bijeen aan tafel om een fijne conversatie te houden.