Image
Groepsfoto jongerencollectief - Road to Glasgow

MEET THE TEAM

Beweging

We want climate justice and we want it now. De tijd is nu, voor onze wereldleiders om belangrijke keuzes te maken en ambitieuze klimaatplannen op te stellen. Of het is nooit. 11.11.11 en Jeugddienst Globelink trekken samen met het jongerencollectief naar Glasgow om de stem van jongeren te verdedigen op de COP26. 15 jongeren laten van zich horen met elk een eigen kijk op de toekomst. 

15 JONGEREN AAN HET WOORD

15 jongeren reizen naar Glasgow, elk met hun eigen verwachtingen, ideeën en een duidelijke missie: de stem van jongeren laten horen op de COP26. Elke jongere deelt hier zijn beweegredenen en zijn kijk op de toekomst. 

foto: @Catovdk

Image
Jakob, één van de jongeren van het jongerencollectief.

Jakob (17 jaar)

Naam: Jakob Cleymans

Voornaamwoorden: hij/hem

Richting: filosofie

Organisatie: de Coöperant, FFF Antwerpen

Ik maak deel uit van The Road to Glasgow omdat de klimaatcrisis één van de meest urgente crises van de 21ste eeuw is en politici er op dit moment weinig van bakken. De problemen die de klimaatcrisis blootlegt tonen de onrechtvaardigheden van onze samenleving aan. Onrechtvaardigheden waarbij ik me genoodzaakt voel me in te zetten om deze te stoppen.

Dit wil ik graag gerealiseerd zien op de COP/mijn verwachtingen van de COP: de COP26 zou de ommekeer moeten zijn, het moment waarop we de ernst van de situatie inzien. Ik denk dat deze mentaliteitswijziging plaatsvindt in de hoofden van mensen, maar nog niet in die van politici.

Image
Keesha, één van de jongeren van het jongerencollectief.

Keesha (24 jaar)

Naam: Keesha Orts

Voornaamwoorden: zij/haar 

Richting/job: afgestudeerd en werkzoekende :) 

Beweging: Extinction Rebellion

Ik ben activist geworden voor al het leven en alle schoonheid op deze planeet.

Dit wil ik graag gerealiseerd zien op de COP: dat het verder gaat dan simpel de reductie van CO2 & fossiele brandstoffen. Ik hoop dat klimaatrechtvaardigheid grondig besproken zal worden, dat aspecten als gender, historische verantwoordelijkheid, financiering en klimaatadaptatie voldoende aandacht krijgen. Dat politieke leiders beseffen dat we in een klimaat- en ecologische crisis zitten en we nu dringend moeten handelen, dat we de organisatie van onze samenleving radicaal moeten veranderen.

Image
Dorian, één van de jongeren van het jongerencollectief.

Dorian (22 jaar)

Naam: Dorian

Voornaamwoorden: he/him (of die)

Richting: laatstejaars student Ecotechnologie

Ik ben activist geworden door de klimaatwetenschap te begrijpen en de urgentie te voelen. 

Dit wil ik graag gerealiseerd zien op de COP: volledig verbod op ontginning van fossiele brandstoffen met in het bijzonder een volledig globale kolenuitstap in 2030 (om het akkoord van Parijs te doen slagen). 

Image
Katoo, één van de jongeren van het jongerencollectief.

Katoo (25 jaar)

Naam: Katoo Vael

Voornaamwoorden: zij/haar

Richting: Onderwijskunde

Organisatie: Green Office UGent / Vlaamse jeugdraad

Ik ben activist geworden omdat ik ben begonnen als activist omdat ik wil strijden tegen ongelijkheid. Ondertussen is dat gevoel van onrechtvaardigheid uitgegroeid tot een grote verontwaardiging tegenover de business as usual mentaliteit en zet ik mij in om kleine en grote veranderingen in mijn omgeving te stimuleren richting een duurzame toekomst. 

Dit wil ik graag gerealiseerd zien op de COP/mijn verwachtingen van de COP: de COP26 zou voor mij geslaagd zijn als ze naast een ambitieus klimaatplan dat de doelstellingen haalt, inzetten op een krachtige vorm van klimaateducatie zowel in het lager, secundair en hoger onderwijs. Het onderwijs heeft enorm veel potentieel om jongeren te vormen tot duurzame en bewuste burgers. Het hoger onderwijs zou daarvan de kers op de taart moeten zijn, maar heel veel richtingen hebben geen duurzame vakken in het curriculum of bieden dit enkel aan in de vorm van een keuzevak. De klimaaturgentie is ondertussen zo hoog dat duurzaamheid de rode draad doorheen elke richting zou moeten zijn, of op z'n minst een vak duurzaamheid dat specifiek binnen elke sector de link met duurzaamheid duidelijk maakt. Alleen zo kunnen we de jongeren van vandaag voorbereiden op de toekomst.

Image
Felix, één van de jongeren van het jongerencollectief

Felix (20 jaar)

Naam: Felix Mevis

Voornaamwoorden: zijn/hem

Richting en verwachtingen van de COP: Ik studeer toegepaste psychologie en daar zit ook mijn activistische kant in verwerkt. Ik streef naar een betere manier van leven die zowel gefocust is op mentale gezondheid, fysieke gezondheid, een betere wereld, liefde etc. Hier zou ik graag mezelf en m'n omgeving mee willen activeren om er iets beters en leukers van te maken. Ik ben nu ook meegekomen naar Glasgow omdat mijn gevoel me vertelde dat ik hier moest zijn. Zodat we samen kunnen roepen voor een betere wereld. Ik hoop ook veel bij te leren en veel lieve mensen te leren kennen. 

Image
Nell, één van de jongeren van het jongerencollectief

Nell (25 jaar)

Naam: Nell Van den Plas

Voornaamwoorden: zij/haar

Richting: biologie

Job: science communication intern

Organisatie: Green Office UAntwerpen 

Ik ben activist geworden omdat ik geloof en vertrouw in mijn stem en aanwezigheid. Dat ik een verschil kan maken.

Dit wil ik graag gerealiseerd zien op de COP/mijn verwachtingen van de COP: ACTIE... Niet enkel mooie woordjes. Concrete, haalbare doelstellingen waar we met z’n allen met de volle 100% voor moeten/kunnen gaan!

Image
Morgan, één van de jongeren van het jongerencollectief.

Morgan (23 jaar)

Naam: Morgan Michael Müller

Voornaamwoorden: hij/hem en die/hun

Richting: cross-mediaontwerp

Ik ben activist geworden omdat dit onze toekomst is en ik wil eraan bijdragen dat ze voor zoveel mogelijk mensen dragelijk zal zijn. 

Dit wil ik graag gerealiseerd zien op de COP/mijn verwachtingen van de COP: ten eerste wil ik mijn stem laten horen en policy makers in de ogen kunnen kijken wanneer ze over onze toekomst beslissen. Daarnaast wou ik graag een licht schijnen op de 100en jongeren en activisten op de COP. Daarom maak ik een documentaire over hun ervaring. 
 

Image
Lena, één van de jongeren van het jongerencollectief

Lena (23 jaar)

Naam: Lena Bulckaert

Voornaamwoorden: zij/haar

Richting: master milieuwetenschappen 

Organisatie: Globelink/Green Office Gent

Ik ben activist geworden omdat ik mijn medemens/organismes graag zie en graag wil blijven zien.

Dit wil ik graag gerealiseerd zien op de COP/mijn verwachtingen van de COP: ik hoop dat sociale rechtvaardigheid en internationale solidariteit hoog op de agenda staan. Daarbovenop ben ik benieuwd of er duidelijke doelen en indicatoren uit de bus zullen komen en er voorbij vage beloftes of PR praatjes wordt gegaan. Maar de realist in mij laat hoge verwachtingen niet toe. Ik duim dat de realist geen gelijk krijgt.

Image
Wolf, één van de jongeren van het jongerencollectief

Wolf (23 jaar)

Naam: Wolf France

Richting: student Beleidseconomie

Ik ben activist geworden omdat geen activist zijn geen optie meer is

Mijn verwachtingen van de COP: mijn stem laten horen en bijdragen tot de roep om een ambitieus en wetenschappelijk onderbouwd klimaatbeleid.

Image
Jana, één van de jongeren van het jongerencollectief.

Jana (24 jaar)

Naam: Jana Vanderkelen

Voornaamwoorden: zij/haar

Richting: sociaal cultureel werk, Antropologie, Banaba Global Citizenship & Sustainable Development

Organisatie: Students For Climate, XR Leuven, 11.11.11 

Ik ben activist geworden omdat ik te verontwaardigd ben met de gang van zaken om inactief te blijven. Ik vind het belangrijk om de eisen die 11.11.11 en Globelink naar voren schuiven te onderstrepen en mee uit te dragen omdat ik dit zelf enorm belangrijk vind. Ik zie het als mijn burgerplicht om activist te zijn. 

Dit wil ik graag gerealiseerd zien op de COP/mijn verwachtingen van de COP: deze COP26 is een belangrijke COP, zeker na het IPCC van 2021 dat in augustus uitkwam. In die zin hoop ik dat er eindelijk duidelijke en ambitieuze doelstellingen geformuleerd worden. Maar ergens hoop ik ook dat België ook concrete plannen op tafel gooit na de COP. Het is hoog tijd! ☀️

Image
Tom, één van de jongeren van het jongerencollectief.

Tom (24 jaar)

Naam: Tom Seerden

Voornaamwoorden: hij/hem

Richting: leerkracht secundair onderwijs

Organisatie: FFF Antwerpen; Talking With Apes; De Coöperant

Ik ben activist geworden omdat mensen maar zoveel vrijheid hebben als ze zelf willen en durven nemen.

Dit wil ik graag gerealiseerd zien op de COP/mijn verwachtingen van de COP: 
De huidige machtshebbers kunnen de economie wel een beetje vergroenen maar een werkelijk duurzame en sociaal rechtvaardige wereld moeten we allemaal samen maken. Nu is de tijd voor globale solidariteit. Change is coming whether they like it or not.

Image
Cato, één van de jongeren van het jongerencollectief.

Cato (22 jaar)

Naam: Cato Van Den Kerchove

Voornaamwoorden: die/hun en zij/haar

Richting: sociaal cultureel werk

Organisatie: Students For Climate Leuven

Ik ben activist geworden omdat ik geen andere keuze heb dan vechten voor onze toekomst en ons nu want ik hou van de wereld.

Dit wil ik graag gerealiseerd zien op de COP/mijn verwachtingen van de COP: harde en ambitieuze klimaatplannen die in legislatie worden gezet zodat we de opwarming kunnen beperken tot 1,5°C. 

Image
Clara, één van de jongeren van het jongerencollectief.

Clara (22 jaar)

Naam: Clara Van Eenooghe

Voornaamwoorden: zij/haar

Richting: agogiek

Organisatie: Globelink

Ik ben activist geworden omdat ik het mijn burgerplicht vind! 

Dit wil ik graag gerealiseerd zien op de COP/mijn verwachtingen van de COP: graag wil ik wat politieke moed zien!

Image
Louis, één van de jongeren van het jongerencollectief.

Louis (22 jaar)

Naam: Louis Vanoosthuyze

Voornaamwoorden: hij/hem

Richting: journalistiek

Organisatie: Louis Vanoo Producties, De Stroate, Letterzetter Kortrijk

Ik ben activist geworden omdat ik altijd in actie schiet als ik merk dat het invloed kan hebben op de effectieve uitwerking van een project. 

Dit wil ik graag gerealiseerd zien op de COP/mijn verwachtingen van de COP: eindelijk heldere en goed doordachte doelen om het klimaat te redden

Image
Klaartje, één van de jongeren van het jongerencollectief.

Klaartje (22 jaar)

Naam: Klaartje Leemans

Voornaamwoorden: zij/haar

Richting: biologie

Ik ben activist geworden omdat ik het belangrijk vind dat er actie ondernomen wordt, en omdat ik vind dat ik daarbij bij mezelf moet beginnen voor ik iets van anderen kan verwachten. 

Dit wil ik graag gerealiseerd zien op de COP/mijn verwachtingen van de COP:
de durf om duidelijke, vooruitstrevende doelen op te stellen die er alles aan doen om een nog verdere verslechtering van de situatie tegen te gaan

Image
Daphné, begeleider van het jongerencollectief.

Daphné (27 jaar)

Naam: Daphné Crombez

Voornaamwoorden: zij/haar

Organisatie: Globelink ?❤

Ik ben activist geworden omdat ik erbij wil zijn als de revolutie start! ?

Dit wil ik graag gerealiseerd zien op de COP/mijn verwachtingen van de COP: dat Generation Z dit momentum opnieuw aangrijpt om hun stem te laten horen, want WIJ zijn de toekomst! Die oude politieke garde kan er alleen maar wat van opsteken. Betrek ons bij de onderhandelingen, wanneer het er echt toe doet! 

Image
Karen, begeleider van het jongerencollectief.

Karen (47 jaar)

Naam: Karen De Broeck

Voornaamwoorden: she/her

Organisatie: 11.11.11 educatief jongerenmedewerker

Ik ben activist geworden omdat ik het belangrijk vind dat er ingezet wordt op meer internationale solidariteit en klimaatrechtvaardigheid. 

Dit wil ik graag gerealiseerd zien op de COP /mijn verwachtingen van de COP: dat de juiste stappen, afspraken en beslissingen genomen worden en dat iedereen de kansen krijgt - inclusiviteit van COP. Met o.a. juiste beslissingen rond een rechtvaardige klimaatfinanciering. 

Meet the team