Image
Klimaatpetitie

Klimaattop voor kwetsbare landen: wat doet België?

Politiek

Op woensdag 31 maart 2021 organiseert het Verenigd Koninkrijk een virtuele klimaattop. De top kadert in ‘The Road to Glasgow’, waar eind dit jaar de 26ste klimaattop (COP26) plaatsvindt.

Het onderwerp van deze top? Steun aan landen die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatcrisis. De organisatoren wijzen op de verschillende uitdagingen van deze landen zoals de stijgende temperaturen, economische schokken en COVID19.

De top is er in navolging van de Climate Ambition Summit waar VN Secretaris-Generaal Antonio Guterres terecht zijn ongenoegen uitte over het feit dat historische vervuilers sterk achterlopen in het behalen van de doelstelling om jaarlijks 100 miljard dollar te voorzien voor de internationale klimaatfinanciering. Dat is de financiële ondersteuning van historische vervuilers, zoals België, voor de meest kwetsbare landen. Over het algemeen zijn vooral de lage-inkomenslanden kwetsbaar, terwijl ze het minst hebben bijgedragen aan de crisis. Deze top moet een antwoord bieden op de bezorgdheid van Guterres. 

Image
Antonio Guterres - Jean-Marc Ferré
Antonio Guterres - Foto: Jean-Marc Ferré

De organisatoren nodigden de meest kwetsbare landen en de grootste donorlanden uit. België is daar jammer genoeg niet bij. Ons land doet echter veel te weinig op vlak van internationale klimaatfinanciering. In 2015 engageerde België zich om 50 miljoen euro per jaar bij te dragen tot 2020. Dat is 0,06% van het totale aandeel. Een eerlijke bijdrage zou minstens een tienvoud daarvan zijn. Bovendien is het ondertussen 2021, en kwam er nog geen nieuw engagement. 

Waarop wacht ons land? Deze top is een belangrijk moment, waar de internationale gemeenschap het belang van een rechtvaardige aanpak van de klimaatcrisis en de internationale klimaatfinanciering zal bevestigen. Het is een uitgelezen kans voor België om hetzelfde te doen. Misschien ontvangt ons land dan volgende keer wel een uitnodiging.

Lees meer over de klimaatfinanciering van België en de aanbevelingen van 11.11.11.