Image
Kiki

Kiki leert kinderen met een verstandelijke beperking zelfstandig meedraaien in de samenleving

Changemaker

Jongeren in Kabale Uganda met een verstandelijke beperking worden vaak thuisgehouden en soms ook verwaarloosd. Kiki en haar organisatie PROUD UG leert hen vaardigheden aan die ze kunnen gebruiken om aan een job te geraken en zich in de samenleving te mengen.

Door hen een liefdevolle omgeving en een functioneel curriculum te bieden, geeft Kiki de jongeren met een verstandelijke beperking een kans op een betere toekomst. De jongeren worden behandelt als volwaardige personen. Ze krijgen vaardigheden aangeleerd die afgestemd zijn op de gemeenschap en zijn specifieke economische activiteiten. Op haar school wordt er gewerkt met 4 belangrijke pijlers: zelfstandigheid, deel zijn van het gezin, bijdragen aan de gemeenschap en economische bijdrage. 

Er wordt ook aandacht besteed aan de ouders van de jongeren. Zij worden begeleid om beter om te gaan met de noden van hun kind. Wanneer de ouders op bezoek komen bij het project laten de kinderen zien wat ze allemaal geleerd hebben. Ze koken voor hun ouders en dienen hen op, werken in de tuin en poetsen. 

De opgebouwde zelfstandigheid van de jongeren en de reactie van de ouders motiveren Kiki om te blijven vechten. Want haar werk is gebaseerd op onderzoek en ze stuurt dit elke dag bij. Zo schreef ze ook een verhandeling voor de universiteit van Kabale over de noden in de gemeenschap en over het onderzoek naar de juiste lesmethoden voor de kinderen en hun ouders. 

Changemaker Kiki merkt dat het huidige officiële curriculum van de scholen niet is uitgerust voor haar doelgroep. Daar wil ze iets aan doen. Maar dit is een lang en intensief proces waarbij ze zoveel mogelijk leerkrachten, scholen, organisaties en lokale overheden wil aanzetten om de overheid onder druk te zetten.

Kiki helpt dus niet enkel de jongeren in haar school, maar strijdt ook voor een structurele verbetering. Op deze toekomst gerichte manier vecht zij voor alle jongeren met een verstandelijke beperking in Oeganda.

Kiki wordt gesteund door 4de Pijler The Village vzw

Image
Kiki

Steun Kiki en de jongeren in Oeganda!

Kiki bouwt in een liefdevolle omgeving aan een toekomst voor jongeren met een verstandelijk beperking.