Image
Footprint Water

Indirect water en de watervoetafdruk: enkele weetjes in feiten en cijfers

Actualiteit

De watervoetafdruk van een individu, een bedrijf of een land wordt gedefinieerd als het totale volume aan zoet water dat gebruikt wordt om het voedsel en de diensten te produceren waarvan het individu, het bedrijf of het land gebruik maakt. De watervoetafdruk wordt over het algemeen uitgedrukt in termen van volume watergebruik per jaar.

Aangezien niet alle goederen die worden geconsumeerd in een land, ook geproduceerd werden in dat land, bestaat de watervoetafdruk uit twee delen: gebruik van eigen, binnenlandse waterbronnen en gebruik van water buiten de grenzen van het land. De watervoetafdruk omvat zowel het water onttrokken van het oppervlaktewater als het gebruik van grondwater en zgn. bodemwater (in landbouwproductie).

Indirect water is het water dat verborgen zit in consumptiegoederen en diensten. Het produceren van goederen en diensten vereist water; het water dat wordt gebruikt voor landbouw- en industriële productie wordt het indirecte water van het betreffende product genoemd.

Het globale indirecte waterdebiet gerelateerd aan de internationale handel in goederen en diensten is gelijk aan 1,6 miljoen m³ per jaar. Ongeveer 80% daarvan kan worden toegeschreven aan de handel in landbouwproducten, terwijl de overige 20% van de industriële productie komt.

De productie van 1 kilogram:

  • rijst vereist 2.500 liter water,
  • maïs vereist 1.220 liter water,
  • bloem vereist 1.850 liter water,
  • rundsvlees vereist 15.500 liter water.

Voor de productie van één kop koffie zijn 130 liter water nodig terwijl voor de productie van één glas melk 210 liter water vereist zijn.

Globaal gezien wordt water bespaard als landbouwproducten worden verhandeld vanuit regio's met hoge waterproductiviteit naar deze met een lage waterproductiviteit. Als de voornamelijk importerende landen al de landbouwproducten die ze importeren uit binnenlandse productie zouden halen, dan zouden ze 1,6 miljoen m³ water meer nodig hebben. Echter, deze producten worden in de exporterende landen gemaakt met slechts 1,2 miljoen m³ water, waardoor er wordt bespaard in de globale waterreserves met 400.000 m³ per jaar door import/export.

De consumptie van water per hoofd van de bevolking is sterk afhankelijk van het gevolgde dieet, of de eetgewoontes, gaande van 1 m³ per dag voor een overlevingsdieet, over 2,3 m³ per dag voor een vegetarisch dieet, tot 3,6 m³ per dag voor een, voor de Verenigde Staten typisch, op vlees gebaseerd dieet.

Slechts 7% van de Chinese watervoetafdruk van 700 m³ per hoofd per jaar valt buiten de grenzen van China, terwijl 65% van de Japanse watervoetafdruk van 1.150 m³ per hoofd per jaar aan geïmporteerde goederen/diensten toe te schrijven is.

De Verenigde Staten zouden een gemiddelde watervoetafdruk per hoofd van de bevolking hebben van 2.480 m³/hoofd/jaar, terwijl het globale gemiddelde gelijk is aan 1.240 m³/hoofd/jaar.

Deze informatie werd gehaald uit het 2de Water Ontwikkelingsrapport van de Verenigde Naties, "Water, a shared responsibility" en van de Water Footprint website van het UNESCO-IHE Instituut voor Water Educatie.

Meer info: