Image
Gemeenschap die gezamelijk werkt aan het graven van een irrigatiekanaal. Op de achtergrond zijn de invloeden van de klimaatsveranderingen duidelijk zichtbaar: meer regenval op korte periode zorgt voor landerosie.

Hoe agro-ecologische landbouw het klimaat kan redden

Actualiteit

Klimaatverandering heeft een impact op iedereen. Ook (en momenteel vooral) op boeren in het Zuiden. Dit is hoofdzakelijk merkbaar in hun afnemende voedselproductie.

Minder maar intensievere regenval, onvoorspelbaar geworden seizoenen, te lange droogteperioden, enz. zorgen voor grote uitdagingen. Het wordt moeilijk in te schatten wanneer gezaaid moet worden, de kans op misoogsten vergroot, vegetatie kan zich niet tijdig aanpassen aan de verandering in het klimaat en verdwijnen, ... Daarom zet Solidagro in het Zuiden in op het versterken van boeren en boerenorganisatie zodat zij zich beter kunnen wapenen tegen deze veranderingen.

Agro-ecologische landbouw kan het verschil maken

Een agro-ecologische landbouw streeft naar een landbouw met positieve impact. Het zet in op het verhogen van biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid om zo landerosie te voorkomen en een bodem te bekomen die water en nutriënten beter kan vasthouden. Chemische meststoffen zijn uit den boze. Teelten worden beter beschermd tegen plagen en wisselende weersomstandigheden.

Ook economische en sociale duurzaamheid zijn sleutelbegrippen bij agro-ecologie. We vragen een eerlijke prijs voor elke producent en compensatiemaatregelen voor de burgers die het zwakst staan. Om CO2-uitstoot te verminderen, schuiven we lokale producten naar voor. Door een korte keten op te zetten en boeren rechtstreeks te verbinden met consumenten vermindert het transport van voeding wat meteen ook een kostendaling voor de consument met zich mee brengt.

Agro-ecologie staat voor een optimale productie en omarmt een duurzame economie ingebed in een haalbaar en houdbaar sociaal model met positieve effecten voor het milieu.

Vanuit het perspectief van een wereldwijde voedselzekerheid (in het bijzonder voor de bevolking op het platteland) kiest Solidagro voor het ondersteunen van agro-ecologische landbouwinitiatieven in boerenhanden.

Watch Solidagro en agro - ecologie on YouTube.