Image
moria brand vluchtelingen

Evacueer Moria: waarom 11.11.11 deelneemt aan het protest

Actualiteit

Op donderdag 17 september neemt 11.11.11 deel aan de actie voor het Europees Parlement in solidariteit met Moria. Samen met tal van organisaties vragen we de Europese en Belgische beleidsmakers om dringend een einde te maken aan de onhoudbare en onmenselijke situatie op de Griekse eilanden.
 

Waarom doen wij mee met deze actie?

De brand in Moria kwam helaas niet als een verrassing. Al jarenlang worden duizenden mensen die vluchten voor oorlog en mensenrechtenschendingen in erbarmelijke omstandigheden vastgehouden in een kamp dat vele malen over zijn capaciteit zit. Al even lang trekken ngo’s en mensenrechtenorganisaties aan de alarmbel. De laatste maanden overtuigden we samen met onze vrijwilligers en de organisaties van het netwerk #IkBenSolidair verschillende steden en gemeenten om hun steun bekend te maken voor de opvang van vluchtelingen uit Griekenland. Onze vraag voor evacuatie is nu urgenter dan ooit.

Het is toch niet evident om 13.000 mensen in Europa op te vangen? 

Het gaat hier over relatief beperkte aantallen. Mensen hebben het recht om internationale bescherming aan te vragen in Europa. De EU heeft de plicht om die aanvragen te onderzoeken en hen gedurende die tijd opvang te bieden. Als een van de belangrijkste wereldeconomieën met een bevolking van bijna 450 miljoen mensen is de EU daar perfect toe in staat. De overgrote meerderheid van de vluchtelingen wordt nog steeds opgevangen in ontwikkelingslanden. De huidige crisis is in de eerste plaats een solidariteitscrisis. Met een goed werkend systeem dat de verantwoordelijkheden eerlijk verdeelt zou dit geen probleem mogen zijn. Alleen is er sinds 2015, toen de komst van een veel hoger aantal (meer dan een miljoen) vluchtelingen naar de EU voor grote verdeeldheid zorgde, veel kostbare tijd verloren om werk te maken van noodzakelijke structurele hervormingen. Ad hoc maatregelen zoals vandaag voor Griekenland bieden geen duurzame oplossing.
 

Image
moria brand vluchtelingen
REUTERS - Alkis Konstantinidis
Image
evacuate moria

Kom naar het protest

We komen samen op het Luxemburgplein op donderdag 17 september om 12u30.

Breng je boodschap aan de Europarlementsleden mee, samen met je mondmasker.

We houden afstand van elkaar op het plein, en respecteren de geldende Covid-19-maatregelen.

Hoe moet Europa nu te werk gaan? Wat is het stappenplan? 

11.11.11 kijkt uit naar het nieuwe Europese pact voor asiel en migratie dat eind september door de Europese Commissie zal worden voorgesteld. Dit Pact moet het startschot zijn van langverwachte hervormingen. Het moet een systeem van permanente intra-Europese solidariteit verankeren en het internationaal recht vooropstellen. Zo moet er een einde gemaakt worden aan humanitaire drama’s zoals in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. 11.11.11 schuift vijf must-haves naar voor voor het nieuwe Pact.

Wat moet België doen? 

Samen met de andere organisaties vraagt 11.11.11 de Belgische regering om op korte termijn 500 mensen uit Moria op te vangen. De laatste maanden uitten duizenden burgers hun solidariteit met de mensen in Griekenland. Verschillende steden en gemeenten, zoals Gent, Brugge en Leuven en lokale vzw’s staan klaar om mensen op te vangen. Een breed gedragen parlementaire resolutie vraagt de regering om een aanzienlijk aantal mensen uit Griekenland te hervestigen. Met voldoende politieke wil en een goede coördinatie tussen de verschillende niveaus moet België in staat zijn om deze inspanning tot een goed einde te brengen en 500 mensen een toekomst te geven.

 

Welke prioriteiten op het vlak van migratiebeleid moet de volgende regering aannemen, volgens 11.11.11?

De Belgische regering moet in de EU mee aan de kar trekken voor een efficiënt en duurzaam systeem voor migratie en asiel gebaseerd op mensenrechten en solidariteit. 
In België zelf moet er werk gemaakt worden van meer veilige en legale toegangswegen, zoals hervestiging en een stevige uitbreiding van de opvangcapaciteit zodat we internationaal en Europees onze verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

Daarnaast moet België zorgen voor een meer kwaliteitsvolle opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio van conflictgebieden en daartoe een extra financiële inspanning doen. Het gaat daarbij ook over de totstandkoming van kwaliteitsvolle wetgeving inzake asiel, de toegang tot werkbaar en legaal werk, onderwijs, zorg, huisvesting en bewegingsvrijheid.
 

Image
Actie van de 11.groep Destelbergen-Heusden

Wat kan ik nog meer doen?

Vraag jouw gemeente kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te nemen. De laatste maanden overtuigden we samen met onze vrijwilligers en de organisaties van het netwerk #IkBenSolidair verschillende steden en gemeenten om hun steun bekend te maken voor de opvang van vluchtelingen uit Griekenland.