Image
Voorpagina Aidwatch report 2021

Europese ngo’s klagen de passiviteit van de Europese Unie aan

Politiek

De armoede en de ongelijkheid in de wereld nemen toe, mede als gevolg van de COVID-19 pandemie.  Toch laten de Europese Unie en haar lidstaten het na om de meer dan 50 jaar oude belofte om 0,7% van het bni te besteden aan ontwikkelingssamenwerking te realiseren. De urgentie ontbreekt compleet, ondanks het feit dat tegen het einde van 2021 140 miljoen meer mensen in extreme armoede zullen worden geduwd. Dat stelt het Europese netwerk Concord in haar jaarlijkse AidWacht-rapport.

De EU en haar lidstaten doen te weinig

Concord neemt elk jaar de kwantiteit en de kwaliteit van de Europese ontwikkelingssamenwerking onder de loep.  In 2020 bedroeg de officiële ontwikkelingssamenwerking (ODA) van de EU 0,50% van haar BNI – een stijging ten opzichte van 0,42% in 2019. Maar deze stijging was het gevolg van de krimp van de EU-economie als gevolg van de wereldwijde pandemie.

Bovendien hebben de EU-landen ongelijk gereageerd. Ondanks de druk op de ontwikkelingsbudgetten, hebben sommige lidstaten hun financiering verhoogd en/of de 0,7% doelstelling bereikt, zoals Zweden, Luxemburg, Duitsland en Denemarken. Dit is van cruciaal belang, maar er zijn grotere inspanningen nodig om de groeiende sociale en economische ongelijkheid aan te pakken.

Image
Grafieken uit het Aidwatch report 2021 - evolutie en vergelijking tussen landen

Zorgwekkende trends

Landen als Frankrijk en Duitsland kiezen ervoor om economisch arme landen te financieren via leningen in plaats van giften. Dit is geen goede zaak, want leningen zijn olie op het vuur van landen met al hoge schulden. Ze riskeren deze landen verder in een crisis te duwen.  Concord is dan ook bezorgd dat andere EU-landen dit voorbeeld zouden volgen. Het belang van giften om te kunnen inzetten op basisdienstverlening als onderwijs, gezondheidszorg en sociale bescherming is voor vele landen cruciaal, omdat ze zelf over te weinig middelen beschikken.

Daarnaast analyseert Concord de afgelopen jaren een vergrote impact van de migratie- en veiligheidsagenda van de EU op de kerndoelen van ontwikkelingssamenwerking, namelijk de aanpak van armoede en ongelijkheid. Concord waarschuwt dat ODA geen instrument mag zijn in functie van de kortetermijnbelangen van de EU. De EU als wereldspeler met 79,5 miljard voor mondiale uitdagingen tot 2027, moet zorgen voor een duurzame aanpak die mens en natuur centraal stellen en werkelijk tegemoet komt aan lokale noden.

België

11.11.11 maakte in september op vlak van de middelen een gelijkaardige analyse voor ons land. België investeert te weinig in ontwikkelingssamenwerking. Met 0,46% van het bni zit België zelfs onder het Europese gemiddelde. De aan de gang zijnde begrotingsbesprekingen zijn dan ook hét moment voor onze regering om het engagement van het regeerakkoord voor een bindend groeipad naar de 0,7% waar te maken met een werkelijke stijging van het budget, ook in absolute cijfers. Het feit dat ons land kiest voor giften is daarbij een goeie zaak, net als dat het regeerakkoord expliciet stelt dat ontwikkelingssamenwerking niet ondergeschikt is aan de migratieagenda.

Lees meer in het Aidwatch Report 2021

Lees meer over het jaarrapport van 11.11.11 over de Belgische samenwerking

Image
Voorpagina jaarrapport internationale solidariteit 2021