Image
Luc Dhoore

Droevig nieuws: overlijden Luc Dhoore, oud-voorzitter 11.11.11 (NCOS) 1995-1996

Actualiteit

Beste vrienden van 11.11.11,
 
Gisteren vernamen we het droevige nieuws van het overlijden van Luc Dhoore op 92-jarige leeftijd.
Luc was van 1995 tot 1996 voorzitter van het NCOS, zoals 11.11.11 toen heette.
We herinneren Luc niet enkel als een prominent politicus, maar vooral als een beminnelijke en gedreven man die een vurige pleitbezorger was van internationale solidariteit.
Vooral Afrika passioneerde Luc.  Zo was hij in zijn politieke werk sterk actief binnen AWEPA, de associatie van Europese parlementariërs die democratie in Afrika ondersteunt.   Maar ook na zijn loopbaan engageerde hij zich samen met zijn echtgenote als vrijwilliger in de regio van de Grote Meren.

Namens het Bestuur en alle collega’s van 11.11.11 wensen we zijn echtgenote, kinderen en familie veel sterkte toe bij het overlijden van Luc.

Image
Luc Dhoore