Image
Dag van de 4de pijler, gestreamd vanuit de studio

De Week van de 4de Pijler: een ongemeen succes

Event

Van 3 tot en met 8 mei 2021 organiseerden we de Week van de 4de Pijler. We zetten de 4de Pijlerorganisaties in de bloemetjes en reikten hen handvaten en ideeën aan om ook na corona een sterke en hedendaagse 4de Pijlerwerking te hebben. Want de solidariteit blijft bestaan!

Onderwijs voor jongeren in Zuid-Afrika, Vrouwen in Senegal die elkaar sensibiliseren over gezondheid, het opzetten van een jongerenwerking in Guayaquil (Ecuador) of drie miljoen bomen planten in Ethiopië? Allemaal straffe en inspirerende voorbeelden van burgerinitiatieven die het verschil maken in de meest kwetsbare regio’s ter wereld. Van 3 tot 8 mei tekenden honderden van deze vrijwilligers present voor de Week van de Vierde Pijler, met als hoogtepunt de Dag van de Vierde Pijler.

We hadden maar liefst maar liefst 22 sprekers tijdens 8 infosessies en een plenaire zaterdagvoormiddag. Ofwel 14 uur aan inspirerende momenten over de impact van jouw project;  kinder- en mensenrechten;  beeldvorming en taal; en fondsenwerving. Jullie gingen in gesprek met jongeren met Afrikaanse roots en Els Hertogen over hun kijk op internationale solidariteit. En ook Jan Jambon en Meyrame Kitir waren van de partij.

Image
Dag van de 4de pijler, gestreamd vanuit de studio
Dag van de 4de Pijler, gestreamd vanuit een live studio

De jaarlijkse 'Dag van de 4de Pijler' werd vorig jaar nog volledig fysiek georganiseerd. Die editie verliep in maart, een week voor de eerste lockdown inging. Dit jaar is het dus de eerste maal dat de 4de Pijler-Dag online georganiseerd werd.

Het is voor ons enorm belangrijk om tijdens de week en de dag van de 4de pijler, organisaties samen te brengen, online of offline. Dit geeft opnieuw kracht. De centrale vraag van de 4de pijler-Dag draaide rond de impact van corona op de organisaties. Die was absoluut niet min. Omdat er geen eetfestijnen of evenementjes konden worden georganiseerd om fondsen te werven, zijn de financiële middelen van veel organisaties gedaald. Ook het direct contact met leden, andere verenigingen en buitenlandse organisaties wordt erg gemist.

Ondanks de pandemie zien de 4de Pijler-organisaties wel kansen. Het eigenaarschap van lokale organisaties op het terrein, in het buitenland, is gestegen. Dat is een erg positieve zaak. In deze moeilijke omstandigheden hebben ze zich telkens opnieuw weten aanpassen, op een creatieve en flexibele manier. Maar 4de Pijler-organisaties stellen zich wel nog veel vragen bij de lange termijn: hoe kunnen ze weer financiële middelen aantrekken, hoe kunnen ze de betrokkenheid verhogen? Dat zijn zaken die de pandemie op scherp heeft gesteld.

Watch Welkomstwoord Minister-president Jan Jambon op Dag van de 4de Pijler 2021 on YouTube.

Het welkomstwoord van minister-president Jan Jambon

Jan Jambon, minister-president van Vlaanderen: “Met 1100 tot 1300 ‘4de Pijlerorganisaties’ in Vlaanderen, met een gezamenlijke jaarlijkse omzet van meer dan 67 miljoen euro, met ongeveer 35 000 actieve vrijwilligers en meer dan 140.000 donateurs zijn deze initiatieven onmiskenbaar een belangrijke actor binnen de ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. Ik ben de 4de Pijlerinitiatieven ontzettend dankbaar voor alle inspanningen die jullie het voorbije jaar hebben geleverd.”

Ik ben de 4de Pijlerinitiatieven ontzettend dankbaar voor alle inspanningen die jullie het voorbije jaar hebben geleverd

Jan Jambon
Minister-president van Vlaanderen

Els Hertogen over internationale solidariteit

Els Hertogen, directeur van 11.11.11, gaf haar visie weer op internationale solidariteit: "Er bestaat niet één blauwdruk om internationale solidariteit in te vullen. Er zijn onnoemelijk veel manieren om actie te ondernemen, lokaal en internationaal, en iedereen heeft hier een rol in te spelen; sterke overheden, economische actoren, burgers en een dynamisch middenveld. En wereldwijd zijn er al talloze initiatieven die internationale solidariteit in de praktijk brengen, zoals de 4de Pijlerorganisaties. Stuk voor stuk komen ze verrassend uit de hoek. Ook tijdens deze pandemie weten ze zich opnieuw aan te passen. En ik wil ze hiervoor ontzettend bedanken."

Watch Els Hertogen op de Dag van de 4de Pijler on YouTube.

Stuk voor stuk komen de 4de pijlerorganisatie verrassend uit de hoek. Ook tijdens deze pandemie weten ze zich opnieuw aan te passen. En ik wil ze hiervoor ontzettend bedanken.

Els Hertogen
Directeur 11.11.11
Watch 4de Pijlers over de impact van COVID-19 on YouTube.

4de pijlerorganisaties getuigen over de impact van corona

Hilde is vrijwilliger bij Chico Latino; een educatief project voor Peruaanse kinderen. Met opleidingen en educatieve spelen ondersteunt Chico Latino projecten in achtergestelde wijken en bergdorpen: “Tijdens deze pandemie hebben we met Chico Latino twee Whatsapp groepen samengesteld: eentje voor het hele team en bestuur, de andere voor de leden van de lokale vzw. Dat is niet zo evident, want in de bergdorpen is er vaak zwak internet. Ook zijn er verschillende ouders die geen smartphone hebben. We hebben onze organisatie hiernaar moeten herschikken, wat goed gelukt is. Het lokale team is ontzettend vindingrijk, creatief en gemotiveerd. Ze leerden de gezinnen hoe ze met Whatsapp en afstandsonderwijs moesten werken, en begeleidden de kinderen via Whatsapp met hun huiswerk. Ook konden ze via deze weg de gezinnen emotioneel opvangen, omdat er bijvoorbeeld een toename van familiaal geweld is, zoals ook hier in België het geval is. Nu ik zelf het project niet kan bezoeken, mis ik vooral het persoonlijk, direct contact.”

Meryame Kitir over de 4de Pijlerinitiatieven

Meryame Kitir, minister van ontwikkelingssamenwerking: "Ik ben zelf meter van een project en India. Daar heb ik gezien hoe waardevol de projecten van de 4de Pijler zijn. Als minister van ontwikkelingssamenwerking ben ik zeer trots dat ik deze initiatieven mee mag ondersteunen. Jullie zijn allemaal de ambassadeurs van de internationale solidariteit. De echte verandering vertrekt heel vaak van onderuit. Door samen aan die kar te trekken zorgen we ervoor dat iedereen in de wereld er op vooruit kan gaan."

Watch Minister Kitir op de Dag van de 4dePijler on YouTube.

De echte verandering vertrekt heel vaak van onderuit. Door samen aan die kar te trekken zorgen we ervoor dat iedereen in de wereld er op vooruit kan gaan.

Meryame Kitir
minister van ontwikkelingssamenwerking

Alle presentaties van de verschillende lezingen kan men terugvinden via deze pagina

Meer info, verhalen of ondersteuning van de 4de Pijler vind je via de website van het steunpunt: 4depijler.be