4de Pijlersteunpunt

Het 4de pijlersteunpunt wil ondersteuning bieden aan iedereen die zich vrijwillig inzet voor een project in het Zuiden.

Het verlenen van advies en verstrekken van informatie staat voorop, onder andere via de website www.4depijler.be en de helpdesk die eraan verbonden is.

Het steunpunt werkt ook een vormingsaanbod uit op maat van de 4de pijler en richt regelmatig ontmoetingsmomenten in om uitwisseling en dialoog tussen 4de pijlerinitiatieven onderling en andere actoren te bevorderen.

Op die manier trachten we het ontstaan van samenwerkingsverbanden te stimuleren waarbij iedereen, volgens zijn eigen inbreng, bijdraagt tot een kwalitatieve en doeltreffende ontwikkelingssamenwerking.

Tot slot wil het steunpunt de 4de pijlers in Vlaanderen duidelijker op de kaart zetten en hun bekendheid vergroten.

Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel
België