Image
(C) Solidagro

DE LANDBOUWBRIGADES, BURGERS SOLIDAIR MET BOEREN

Changemaker

Sinds deze zomer zijn de Landbouwbrigades in Vlaanderen van start gegaan. Met meewerkdagen op de boerderijen en maatschappelijke acties wil dit netwerk van geëngageerde burgers een lans breken voor agro-ecologische verandering in ons voedselsysteem. “Met de handen in de aarde tonen we ons solidair met agro-ecologische boer.inn.en.”

Hoe zou het zijn als geëngageerde burgers zij aan zij met de boeren ijveren voor een structurele verandering van ons voedselsysteem? Waar de boer.in erkenning en een eerlijk inkomen krijgt voor het telen van het voedsel, waar we samen zorgen voor waardevol eten voor iedereen, voor het land, de dieren en een gezond milieu.Het klinkt als een utopische droom, maar daar willen de  Landbouwbrigades verandering in brengen. 

Megastallen en monoculturen domineren vandaag het Vlaamse landbouwlandschap. Boeren zien geen alternatieven, burgers zijn verontwaardigd en willen dergelijke landbouw liever niet in hun buurt. Ze kijken met een wantrouwig oog naar de landbouwer die zorgt voor onze dagelijkse boterham.

De landbouwers zitten ondertussen met hun handen in het haar: de prijzen zijn te laag voor een leefbaar inkomen, de kosten stijgen door de gevolgen van klimaatverandering en strengere normen. De steeds hogere grondprijzen zorgen voor een steeds hogere schuldenlast die niet in verhouding staat tot wat een landbouwbedrijf op die grond kan verdienen.

Kloof tussen burgers en boerenstiel 

De Landbouwbrigades, een initiatief van Wervel, Solidagro en FIAN, is een netwerk van geëngageerde burgers  die via meewerkdagen op de boerderij en maatschappelijke acties de boer.in.nen ondersteunen die op zoek gaan naar een agro-ecologische invulling van hun stiel:  

“Het voedselsysteem is vandaag in handen van grote bedrijven die winst willen maken: de gezondheid van het voedsel, de bodem en de biodiversiteit is voor hen van secundair belang” zegt Brigadist Arthur Follebout. Het huidige voedselsysteem heeft gezorgd voor vervreemding tussen onze rol als burger en als consument. Met de Landbouwbrigades verkleinen we de kloof tussen de burger en de boerenstiel.

Meewerkdagen

Tijdens meewerkdagen leer je de boerenstiel kennen door met de handen in de aarde te wroeten. In de zomermaanden is het vooral onkruid wieden, maar planten we ook bomen of geven we de stal vorm. De boer.in geeft uitleg over de boerderij en hoe ze in het leven staan. Lieselot deed onlangs mee aan een meewerkdag in het biologisch tuinbouwbedrijf De Kleibeek in Sint-Gillis-Waas: ‘Ik ben recent verhuisd naar Sint-Niklaas en had interesse om een groentepakket te bestellen bij de Kleibeek. Door een dagje te gaan helpen op de boerderij leerde ik Tine en Dirk kennen en hun werking van de boerderij. Zo heb ik ontdekt dat het een mooi bedrijf is dat met liefde wordt gerund,” vertelt Lieselot glunderend.

Elke boerderij is community supported

Ook op de boerderij van Bavo Verwimp, De Kijfelaar organiseerde De Landbouwbrigades een meewerkdag. Bavo vindt het ‘een mooie formule  om mensen uit onze omgeving te betrekken bij de boerenstiel. Door samen op het veld te werken, krijg je een ander contact dan via een rondleiding of kijkdag. We hopen zo de connectie met onze klanten tot een hoger niveau te tillen. Want elke korte keten-boerderij is in zekere zin ‘community supported’.’

Maatschappelijke actie

Even belangrijk als de meewerkdagen zijn de maatschappelijke acties. De stem van agro-ecologische boer.inn.en wordt niet vaak gehoord: onlangs was de korte keten-gemeenschap in de Antwerpse rand verontwaardigd wegens de PFOS-vervuiling. De Landbouwbrigades hebben mee opgeroepen om de vervuiler te laten betalen. En we gaan natuurlijk ook mee mobiliseren voor de klimaatacties: “onze voedselproductie is in gevaar door het veranderende klimaat, boer.inn.en zien de verandering dagelijks op hun veld.” zegt Brigadist Arthur.

Benieuwd naar de Landbouwbrigades? Volg ons via Facebook en verken onze website.

De Landbouwbrigades zijn een netwerk van burgers en boeren die ijveren voor een gezond voedselsysteem, ondersteund door Wervel, Solidagro, en FIAN -drie lidorganisaties van 11.11.11..