Image
Bibe

Bibe versterkt LGBTI-vluchtelingen in Oeganda

Changemaker

Bibe en zijn angels geloven in de veerkracht van LGBTI-vluchtelingen in Kampala, Oeganda. Met de organisatie Angels Refugee Support Group Association (ARSGA) begeleiden ze LGBTI-vluchtelingen die op zoek zijn naar onderdak, gezondheidszorg, werk en juridische ondersteuning.

Omwille van vervolgingen door zijn seksuele geaardheid moest Bibe zijn thuis in Congo verlaten. In de hoop op meer veiligheid en vrijheid reisde hij naar Oeganda. Toen hij daar aankwam raakte hij echter geïsoleerd door de vervolgingscampagnes van LGBTI-personen georganiseerd door de Oegandese overheid. Willekeurige arrestaties, discriminatie en homofobie marginaliseren LGBTI-jongeren waardoor ze de band met hun familie, gemeenschap en maatschappij verliezen. Bibe beet door. Omdat hij zich realiseerde dat er weinig steun bestond voor specifieke thema's waarmee LGBTI-vluchtelingen worstelen, richtte hij zelf de Angels Refugee Support Group Association (ARSGA) op.

Ik kon onmogelijk mijn gemeenschap in de steek laten"

ARSGA beklemtoont de waarde van de LGBTI-vluchtelingen en ondersteunt hen in hun ambities om doelen te bereiken die ze voordien niet mogelijk achtten. Ondanks de uitdagingen slagen Bibe en zijn angels erin om vluchtelingen te bereiken in verschillende kampen verspreid over heel Oeganda. Ze bieden hen een luisterend oor, zorgen voor een slaapplek, helpen hen met de doorstroom naar een beroepsopleiding en verwijzen hen door naar medische en juridische diensten. Een ander belangrijk deel van de angels-activiteiten focust op de voorbereiding van hun leden op de asielprocedure. Daarvoor werken ze nauw samen met internationale organisaties zoals het UN Refugee Agency (UNHCR) die hun mensenrechten proberen te verdedigen. 

Image
Bibe

Steun Bibe en de LGBTI-gemeenschap in Oeganda!

Bibe begeleidt LGBTI-vluchtelingen in Oeganda.