Image
Actie Geen Voedsel In Mijn Tank

België haalt palmolie en soja uit de tank: ngo's reageren

Actualiteit

Minister Khattabi kondigt vandaag aan dat België de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen zal verhogen, waardoor palmolie en soja niet meer gebruikt mogen worden als grondstoffen vanaf half 2022 en 2023 respectievelijk. Een coalitie van noord-zuid- en milieuorganisaties klaagt al jaren het problematisch karakter van biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen aan. Ze verwelkomen deze beslissing, maar waarschuwen tegelijk dat het probleem niet is opgelost zolang het totale volume ‘eerste generatie’ biobrandstoffen niet daalt.

In het Nationaal Energie- en Klimaatplan wil België biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen (eerste generatie) gebruiken om 7% van het brandstofgebruik te dekken in 2030, het maximale toegelaten niveau door Europa. Dat België niet langer palmolie en soja zal gebruiken om deze doelstelling te behalen, is belangrijk. Deze gewassen leiden namelijk tot tropische ontbossing, landroof en andere schendingen van mensenrechten, vooral in het globale Zuiden. Het is goed dat België het gebruik van sommige van de meest problematische biobrandstoffen stopt, namelijk palmolie en soja. Wij klagen al jaren de negatieve impact van deze gewassen op biodiversiteit, klimaat, voedselzekerheid en landrechten aan

Image
biobrandstoffen klein maar nog net bruikbaar 400

Het is goed dat België het gebruik van sommige van de meest problematische biobrandstoffen stopt, namelijk palmolie en soja. Wij klagen al jaren de negatieve impact van deze gewassen op biodiversiteit, klimaat, voedselzekerheid en landrechten aan

Image
biobrandstof diesel benzine bloemen

Maar zolang het totale volume niet daalt, is het probleem niet opgelost. Zo zal er een verschuiving optreden, en in totaal blijven er even veel gewassen nodig. De vraag naar land en dus de impact op de voedselzekerheid en biodiversiteit is daarmee niet opgelost, en ook Europese gewassen voor biobrandstoffen zoals suikerbieten zijn problematisch bij intensieve teelt, bijvoorbeeld op vlak van pesticiden.

Rijden op voedsel is slecht beleid, ook wanneer palmolie en soja worden gebannen. België moet tegelijk dus dringend werk maken van een aanpassing van de totale doelstelling voor biobrandstoffen en een uitfasering van de eerste generatie.

Rijden op voedsel is slecht beleid, ook wanneer palmolie en soja worden gebannen. België moet tegelijk dus dringend werk maken van een aanpassing van de totale doelstelling voor biobrandstoffen en een uitfasering van de eerste generatie.

Ondertekenaars: 11.11.11, FIAN, Oxfam-in-België, Greenpeace, BOS+, CNCD-11.11.11, Inter-Environnement Wallonie, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Natagora, WWF-België.