Image
MAPA actie COP26

Be Fair: MAPA need a chair

Beweging

Wij zijn jonge, Belgische klimaatactivisten. We hebben een verschillende sociale achtergrond en spreken een andere taal. Toch hebben we allemaal eenzelfde doel: we strijden samen om onze planeet en al haar bewoners te redden van wat er op dit moment gaande is. 

Klimaatverandering is een intersectioneel probleem en kan niet enkel benaderd worden vanuit het milieuperspectief. Door nu reeds enkele dagen op de eerste rij te staan van waar klimaatbeslissingen gemaakt worden, merken we dat internationale solidariteit broodnodig is en willen we een stem geven aan zij die de monddood gemaakt zijn of niet gehoord kunnen worden.

Image
Stilteactie op COP26

Klimaatverandering is een intersectioneel probleem en kan niet enkel benaderd worden vanuit het milieuperspectief. Door nu reeds enkele dagen op de eerste rij te staan van waar klimaatbeslissingen gemaakt worden, merken we dat internationale solidariteit broodnodig is en willen we een stem geven aan zij die de monddood gemaakt zijn of niet gehoord kunnen worden.

Op vrijdag 5 november, tijdens de VN Klimaattop, kwamen we in Glasgow op straat met een symbolische actie: een cirkel van lege stoelen, met daarop de getuigenissen en quotes van MAPA’s, met een ketting van mensen binnen in deze cirkel. Dit als stil protest met een actie die eigenlijk geen woorden nodig heeft en onze solidariteit in de spotlights zet. Onze solidariteit om de mensen die momenteel geen stoel aan tafel hebben in Glasgow toch een stem te geven. We laten de oorverdovende stilte voor zich spreken om zo hun afwezigheid luid te laten weerklinken. 

Deze COP 26 is er een van de laatste kansen en opportuniteiten om niet enkel het klimaat en de natuur maar ook mensenrechten te bewaken. En we zullen niet voor minder settelen. We strijden voor internationale solidariteit en we vragen concrete politieke beslissingen omtrent klimaatverandering. 

We geloven dat gewone mensen de wereld kunnen veranderen. En we nodigen iedereen uit om met ons mee te doen. Tijdens deze actie maar ook nadien. We hopen zo dat de stem van de stemlozen gehoord kan worden. 

(MAPA: Most Affected People and Areas, is een term die staat voor groepen en gebieden die onevenredig zwaar worden getroffen door de klimaatverandering, zoals vrouwen, inheemse gemeenschappen, raciale minderheden, LGBTQ+-mensen, jonge, oudere en armere mensen en het mondiale zuiden.)

Maak deel uit van verandering en maak samen met ons een verschil. 
Join the change and let’s make a difference together.