Image
Andrea

Andrea vertegenwoordigt de belangen van de LGBTIQ-gemeenschap in El Salvador

Changemaker

Andrea Ayala is een Salvadoraanse activiste die al meer dan tien jaar de belangen van de internationale LGBTIQ-gemeenschap vertegenwoordigt bij de overheden.

In El Salvador was Andrea medeoprichtster en -bestuurster van Esmules (Espacio mujeres lesbianas salvadoreñas). Esmules was de eerste organisatie in El Salvador geleid door lesbische vrouwen. De organisatie wijdt zich aan onderzoek over de ervaringen van LGBTIQ-personen en vertegenwoordigt hun belangen op het niveau van de nationale overheid. 

De realiteit voor LGBTIQ-personen in Latijns-Amerika is hard. De levensverwachting voor transvrouwen is er 35 jaar. Vorig jaar alleen al werden er 38 haatmoorden gepleegd en slechts tien Latijns-Amerikaanse landen erkennen momenteel huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht.

Ook wereldwijd zien we een steeds sterker wordende golf van haat, waarin sommige presidenten het voortouw nemen. Daarom moet de LGBTIQ-gemeenschap blijven vechten, blijven dansen, paraderen, glitteren en schijnen om elkaar hoop te geven op een beter leven. "We moeten onze stem laten horen wanneer we onrechtvaardigheid zien, ervoor zorgen dat we gezien worden door de politieke wereld en onvermoeid verder werken zodat LGBTIQ-personen vrij en veilig kunnen leven." Dit kunnen ze niet alleen. Hiervoor is een grote, sterke en verenigde gemeenschap nodig, waartoe ook jij kan bijdragen. 

Image
Andrea

Accepteer mensen zoals ze zijn met Andrea!

Andrea komt al meer dan tien jaar op voor de rechten van de LGBTIQ+ gemeenschap op internationaal niveau. In Latijns-Amerika, maar ook over de hele wereld, wordt er een opkomende golf van haat opgemerkt.