Image
global ceasefire now

11.11.11 roept op tot wereldwijd staakt-het-vuren vanwege coronavirus

Actualiteit

Op 9 april 2020 zat de VN-Veiligheidsraad virtueel bijeen om zich over de impact van de COVID-19 pandemie op conflictsituaties wereldwijd te beraden. 11.11.11 roept samen met meer dan 190 Belgische en internationale organisaties op tot een wereldwijd staakt-het-vuren om het coronavirus beter te kunnen bestrijden. België kan als tijdelijk lid van de VN-Veiligheidsraad een belangrijke rol spelen om te komen tot zo'n staakt-het-vuren.

Op 9 april 2020 zat de VN-Veiligheidsraad virtueel bijeen om zich over de impact van de COVID-19 pandemie op conflictsituaties wereldwijd te beraden. 11.11.11 roept samen met meer dan 190 Belgische en internationale organisaties op tot een wereldwijd staakt-het-vuren om het coronavirus beter te kunnen bestrijden. België kan als tijdelijk lid van de VN-Veiligheidsraad een belangrijke rol spelen om te komen tot zo'n staakt-het-vuren.

Op 23 maart 2020 lanceerde de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, een oproep tot een wereldwijd staakt-het-vuren. Guterres riep strijdende partijen wereldwijd op om de wapens neer te leggen, toegang tot humanitaire hulp te verzekeren en alle middelen en energie te investeren in de bestrijding van het COVID-19 virus.

De oproep van de Secretaris-Generaal had op enkele weken tijd een belangrijke impact: in minstens 12 conflictsituaties reageerden conflictpartijen op de VN-oproep, en meer dan 70 landen (waaronder België) onderschreven een verklaring waarin ze steun betuigen aan de idee van een mondiaal staakt-het-vuren. Saoedi-Arabië kondigde bijvoorbeeld op 9 april 2020 een staakt-het-vuren van twee weken aan in Jemen.

Image
global ceasefire now

VN-Veiligheidsraad

Op 9 april 2020 sprak Guterres ook de VN-Veiligheidsraad toe. 11.11.11 stuurde samen met meer dan 190 organisaties (waaronder CNCD-11.11.11, Vrede vzw, Palestina Solidariteit, FOS, Pax Christi Vlaanderen, SolSoc, Vredesactie, Oxfam, Plan International en UCSIA) al op 3 april twee brieven aan Guterres en aan de leden van de VN-Veiligheidsraad, waarin verdere actie wordt gevraagd om de daad bij het woord te voegen.

Concreet vraagt 11.11.11 dat de VN-Veiligheidsraad een nieuwe resolutie aanneemt die een wereldwijd staakt-het-vuren eist. Zo'n resolutie moet ook voorzien in concrete monitoringsmechanismen, en aandacht besteden aan het belang van toegang van humanitaire organisaties en aan de financiële ondersteuning van VN-noodplannen, zoals het "COVID-19 Global Humanitarian Response Plan" (GHRP) dat op 25 maart 2020 werd gelanceerd.

11.11.11 vraagt dat België, als lid van de VN-Veiligheidsraad, een voortrekkersrol speelt in de totstandkoming van zo'n resolutie. Daarnaast vragen we België ook om onmiddellijk een billijke bijdrage te doen aan het humanitaire VN-noodplan (GHRP).