Praktijkassistent* Studio grafische vormgeving 20%

Omschrijving van de vacature

*Als praktijkassistent bij Sint Lucas Antwerpen binnen SLA werk je autonoom en toch in nauwe afstemming met het ganse studioteam, tekenen én theorie. Je werkt mee aan het groeiproces van onze studenten naar gedreven ontwerpers en kunstenaars. Je denkt na over nieuwe inhouden en werkvormen, je coacht studenten in hun leerproces, laat hen leren via je feedback en evalueert hun groei. Je draagt bij aan het waarmaken van de visie van Sint Lucas Antwerpen. 

 

Wat doe je concreet?

 • Samen met je collega’s werk je aan de inhoud van het curriculum en de verdere uitbouw van de opleiding. Je gaat met hen in overleg over de studiospecifieke opdrachten en evaluatievormen. 
 • Je begeleidt bachelorstudenten grafische vormgeving samen met betrokken studiocollega’s.
 • Je werkt lessen praktisch uit, ontwikkelt, begeleidt en evalueert leerprocessen. 
 • Je zoekt actief naar methodieken om tegemoet te komen aan de diversiteit aan leerprofielen. 
 • Je neemt je verantwoordelijkheid op in onderwijs- en organisatie-ondersteunende taken in functie van je talenten en interesses zoals deelname aan opendeurdagen, openlesdagen, tentoonstellingen enz. 
 • Je werkt aan je eigen professionalisering, zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactisch, en draagt actief bij aan de kennisontwikkeling binnen de onderwijsgroep Sint Lucas Antwerpen.
 • Je onderhoudt een effectief netwerk met vakgenoten uit de sector. 

Je bent werkzaam op campus Sint Lucas Antwerpen. Je maakt deel uit van het team Grafische Vormgeving. Je rapporteert aan het opleidingshoofd Mie De Backer.

Gewenst profiel
 • Je bent een actieve grafisch ontwerper met inzicht in hedendaagse ontwerptrends, communicatie- en technologische uitdagingen en bezit een portfolio dat zich richt op intelligent ontworpen, cross mediale digitale projecten.
 • Je bent sterk in het vertalen van concepten naar een visuele beeldtaal.
 • Je hebt interesse in en kennis van het rijke hedendaagse veld en de recente geschiedenis van grafisch ontwerp in en buiten de westerse canon.
 • Je kan veranderingen binnen je expertisedomein integreren in de ontwerp/kunstpraktijk van de studenten en in onderzoek. 
 • Je hebt goede contacten met collega’s en deskundigen in je werkveld en wil deze contacten ook inzetten voor de onderwijsgroep Sint Lucas Antwerpen.
 • Je kan je inleven in de leefwereld van studenten en kan met passie je kennis en inzichten delen. Je kan open en gerichte feedback geven.
 • Je kan ICT-toepassingen gebruiken in de uitvoering van je werk. Binnen Sint Lucas Antwerpen werkt het onderwijzend personeel met de courante MS-office programma’s, de digitale leeromgeving Canvas en het digitaal platform e-studentservice. Uiteraard word je hierin ondersteund.
 • Je kan collega’s inspireren en motiveren. Binnen een team kan je samenwerking stimuleren.

Je behaalde een masterdiploma in de beeldende kunst. Een bijkomend pedagogisch diploma is een pluspunt.

Ons aanbod
 • Een warm onthaal bij team Grafische Vormgeving, een team van enthousiaste en gedreven collega’s met passie voor de studenten en doorgedreven creatief ontwerp.
 • Een omgeving waarin je veel ruimte en verantwoordelijkheid krijgt om je opdracht uit te voeren.
 • Naast een KdG-brede onthaaldag waar je KdG en Sint Lucas Antwerpen als organisatie beter zal leren kennen, krijg je ook de kans om gebruik te maken van een ruim intern en extern opleidingsaanbod. Bij Sint Lucas Antwerpen krijgt jouw groei alle ruimte. Ruimte voor theorie en praktijk. Ruimte voor experiment en vernieuwing. Daar sta je niet alleen voor. Elke startende medewerker krijgt een aangepast professionaliseringstraject en je kan ook rekenen op de begeleiding van een onderwijsondersteuner.
 • Ons engagement dat we continu bouwen aan een inclusieve werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en van elkaar kan leren. We geloven sterk in de kracht van verschillen en complementariteit en zijn ervan overtuigd dat een diverse pool van collega’s en een inclusieve context ons allemaal beter, sterker en talentvoller maken. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren.
 • Een deeltijdse overeenkomst (20%) als contractueel bediende. Je start zo snel mogelijk op in september 2024 met een overeenkomst bepaalde duur tot 31 augustus 2025, eventueel verlengbaar mits beschikbare ruimte en positieve evaluatie.
 • Voordelen zoals flexibele werktijden, mogelijkheid tot hybride werken, een mooi aantal vakantiedagen (55 dagen voor een voltijdse opdracht) en de optie van een hospitalisatieverzekering aan een gunstig tarief.
 • Als master ontvang je een loon volgens het barema van assistent (508). Klik hier voor meer info. Weet dat nuttige beroepservaring buiten het onderwijs kan meetellen voor je anciënniteit. 
 • Woon-werkverkeer via openbaar vervoer vergoeden we voor 100% en als je met de fiets komt, krijg je 0,21 € per km.

Wil je graag nog meer weten over KdG als werkgever, ga dan naar: www.kdg.be/werken-bij-kdg!

Contact

Meer informatie over deze specifieke vacature kan je bekomen bij Mie De Backer, Opleidingshoofd Beeldende Kunst via mie.debacker@kdg.be

Meer informatie over de opleiding beeldende kunsten kan je lezen op de website: https://www.sintlucasantwerpen.be/ 

Heb je assistentie nodig bij het posten van je kandidatuur? We helpen je graag verder! Contacteer de dienst HR, via 03 613 13 36 of hr@kdg.be

Selectieprocedure

Vertel het ons! Solliciteer zo snel mogelijk en ten laatste op 28 augustus 2024 via www.kdg.be/vacatures. We zijn benieuwd naar je parcours, motivatie en portfolio. Klik op de gewenste vacature en onderaan vind je de ‘solliciteer online’ link.

Geef in je sollicitatie zeker je ervaring weer en wat je zo aantrekt in de vacature. 

Ben je een interne kandidaat? Dan kan je ook solliciteren voor maar één van beide opdrachten.

Wat zijn dan de volgende stappen?

 • de 1ste screening gebeurt op basis van je cv, motivatiebrief en portfolio
 • de 2de ronde bestaat uit een gesprek. Dit plannen we in op 5 september 2024.

Wij doen ons best om je maximum binnen de week na de sluiting van de vacature een update te geven over jouw sollicitatie. 

 

Details

Betaald
Deeltijds
Laatst aangepast op 10 juli 2024
Solliciteren tot 28 augustus 2024
Indiensttreding: 10092024
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging