PhD Student Compassionate Community programma’s en gemeenschapsinitiatieven

Omschrijving van de vacature

In deze studie doe je onderzoek naar Compassionate Community programma’s en gemeenschapsinitiatieven, die gericht zijn op mensen die geconfronteerd worden met ernstige ziekte, sterven en rouw. Deze programma’s en intitiatieven hebben als doel om de sociale connectie te vergroten met buurt en gemeenschap, toegang verbeteren tot zorg, ondersteuning en diensten, en zo ook kwaliteit van leven en welzijn te verbeteren.
In deze studie zal je kwantitatief en kwalitatief onderzoek verrichten naar bestaande programma’s en initiatieven. Je zal ook een evaluatie uitvoeren van de impact van deze programma’s en initiatieven op mensen met ernstige ziekte, mantelzorgers, burgers en gemeenschappen. Je bestudeert onderliggende verandermethoden, en de contextuele factoren die de implementatie en resultaten van zulke programma’s en initiatieven beïnvloeden. Je zal tevens een wetenschappelijk onderbouwde gids ontwikkelen incl. blauwdruk voor gemeenschapsinitiatieven om sociale connectie te versterken.

OVER HET CONNECT PROJECT
Ondanks het groeiend besef dat sociale connectie cruciaal is voor het welzijn en de gezondheid van mensen, zeker in de context van ernstige ziekte, sterven en rouw, heeft dit tot nu toe erg weinig aandacht gekregen in onderzoek, praktijk en beleid. Hoewel er een aantal programma’s en initiatieven bestaan om sociale connectie in deze context te verbeteren, is er nog veel te weinig onderzoek gedaan naar hoe deze effectief kunnen worden geïmplementeerd, op welke manieren deze werken, voor wie, en in welke omstandigheden.

Het CONNECT-project brengt een interdisciplinair consortium van onderzoekers samen met als doel wetenschappelijke evidentie te genereren voor innovatieve programma's, praktijken en beleid, gericht op het verbeteren van sociale connectie in de context van ernstige ziekte, sterven en rouw op individueel, relationeel, organisatorisch, gemeenschaps- en maatschappelijk niveau.

Voor meer info over de andere CONNECT vacatures:
https://endoflifecare.be/connectvacatures

 

 

Gewenst profiel

Je bent een gedreven onderzoeker met:

 • Een academisch diploma tweede cyclus (Master Sociologie, Psychologie, Antropologie, Sociaal Werk, Agogische Wetenschappen, Verpleegkunde, Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde,…)
 • Motivatie voor onderzoek over ernstige ziekte, sterven, rouw, en het schrijven van een doctoraat (4 jaar)
 • Goede computerkennis (bijv Word, Excel, PowerPoint)
 • Kennis en/of ervaring mbt kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands en het Engels
Ons aanbod
 • Wij bieden een voltijdse positie als doctoraatsbursaal bestaande uit een initiële periode van 12 maanden - die na positieve evaluatie, verlengd wordt naar een periode van in totaal maximum 48 maanden.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 01/10/2024.
 • Het beursbedrag bedraagt 100% van het netto salaris van een AAP-lid in gelijke gezinsomstandigheden. Het individuele beursbedrag wordt door de directie Personeel en Organisatie bepaald op basis van gezinstoestand en anciënniteit. Het beursbedrag is een niet-belastbare studiebeurs. Meer informatie over onze salarisschalen
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.
Contact

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Kenneth Chambaere via geertje.vanduynhoven@ugent.be

Selectieprocedure

Stel je kandidaat, ten laatste op 07-09-2024, via geertje.vanduynhoven@ugent.be, en stuur volgende documenten door:

 • je motivatiebrief;
 • je curriculum vitae;
 • je diploma’s
 

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 10 juli 2024
Solliciteren tot 7 september 2024
Indiensttreding: 1 oktober 2024 (ten laatste 1 januari 2025)

Universiteit Gent

Universiteit Gent
Campus UZGent, vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
België

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging