Overkoepelend Coördinator Kruispunten Regio Emergo

Omschrijving van de vacature

Over Het Kruispunt

Het Kruispunt betreft een samenwerkingsverband tussen eerste, tweede en derde lijn uit de geestelijke gezondheidszorg. De samenwerking heeft als doel om versnippering van de zorg tegen te gaan en een eenduidige, betaalbare en laagdrempelige doch kwaliteitsvolle toegang naar de geestelijke gezondheidszorg te faciliteren voor mensen met emotionele, psychosociale, psychische en psychiatrische problemen. Het richt zich op jongeren vanaf 16 jaar, volwassenen en ouderen.

Met het oprichten van een ‘Kruispunt’, een laagdrempelige toegang tot psychische en psychosociale zorg, willen we een belangrijke stap voorwaarts betekenen binnen elke ELZ in de regio Emergo. 

Het Kruispunt wenst zo tegemoet te komen aan de actuele noden binnen elke eerstelijnszone, door:

 • Betere mentale gezondheidsuitkomsten te realiseren
 • Het welzijn, welbevinden en veerkracht van mensen te versterken (met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren); 
 • Een betere en snellere detectie van psychische problemen
 • Door gepaste kortdurende hulp of de toeleiding naar en het beschikbaar en toegankelijk maken van gepaste hulpverlening

De kernpartners van Kruispunten regio Emergo zijn CAW Boom Mechelen Lier, CGG De Pont, UPC Duffel. Elk Kruispunt heeft bijkomende lokale partners. 

Meer info: www.kruispunten.be en https://www.netwerkemergo.be/kruispunten/ 

Momenteel is het Kruispunt van ELZ Mechelen-Katelijne en ELZ Pallieterland reeds operationeel. Daarnaast hopen we ook in de andere ELZ van ons werkingsgebied een kruispuntwerking te kunnen uitrollen. 

Elk Kruispuntteam is intersectoraal samengesteld uit medewerkers van PZ of PAAZ, mobiele teams, CGG, CAW, verslavingspartner en lokale besturen en wordt getrokken door een kruispuntcoördinator aangestuurd door een lokale stuurgroep met beleidspartners. Er is ook een overkoepelende regionale stuurgroep die mee uniformiteit bewaakt.

Binnen de -conventie psychologische zorg in de eerste lijn zorgen de Kruispunten voor een toegankelijk aanbod voor de extra kwetsbare burgers. Er is een infolijn opgericht waar de focus ligt op informeren en waar nodig toeleiden tot het aanbod van de conventie PZEL. 

Over de functie

Ben jij op zoek naar een zinvolle job met uitdaging en krijg je energie van samenwerken met verschillende partners en teams? Neem je graag verantwoordelijkheden op, heb je zin voor initiatief en een hart voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? Dan vormen wij een goede match! 

Voor de verdere uitbouw van dit samenwerkingsverband in de regio van Emergo en de verdere afstemming, zijn we immers op zoek naar een overkoepelend coördinator.  

Wat zijn je taken? 

Je initieert, ondersteunt, begeleidt en zorgt voor de opvolging van volgende processen: 

 • Operationele aansturing van de reeds opgestarte kruispuntwerkingen
 • Effectieve opstart van 3 nieuwe kruispuntwerkingen i.s.m. met nieuwe en vaste partners
 • Uitbouw van de infolijn conventie PZEL in samenwerking met de lokale coördinatoren van de conventie psychologische zorg en de netwerkcoördinator van het GGZ-netwerk Emergo
 • Inhoudelijke, team overstijgende groeiprocessen, vb. verdere profilering van het zorgmodel van het kruispunt t.o.v. eerstelijnspsychologische zorg en gespecialiseerde zorg, ondersteunen van de uitbouw van een groepsaanbod, aanmeldingsprocedures herbekijken...
 • Afstemming tussen inhoud en administratieve processen
 • Afstemming en verbinding tussen verschillende kruispuntteams en -partners, vb. door het mee voorbereiden of trekken van stuurgroepen. 
 • Opvolgen en analyse van data (instroom – doorstroom – uitstroom) Kruispunten
 • Mee onderzoeken naar permanente financiering van de Kruispunten

Je houdt hierbij steeds rekening met de verschillende regionale processen en realiteiten.

Gewenst profiel

Over jou

Je bent een teamspeler met uitgesproken kwaliteiten op het vlak van communiceren en verbinden; 

 • Je hebt een helikopterview en bekijkt zaken graag vanuit verschillende perspectieven (cliënt-medewerker-organisatie-partners)
 • Kennis van, ervaring of sterke interesse in de sector van geestelijke gezondheidszorg is een meerwaarde 
 • Je bent een echte netwerker en bruggenbouwer
 • Je bent flexibel en bereidt om verplaatsingen te doen binnen regio Emergo
Ons aanbod

We zorgen voor jou

 • Je komt terecht in een organisatie in beweging, waar je ervaring kan opdoen en groeien
 • We bieden je een voltijds contract voor onbepaalde duur aan 
 • Plaats van tewerkstelling: regio Mechelen, Willebroek en Lier met hoofdstandplaats te Mechelen
 • Een marktconforme verloning volgens barema B1a bis PC 319.01 met extralegale voordelen zoals een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques
 • Tussenkomst in vervoersonkosten, zowel woon-werkverkeer als dienstverplaatsingen
 • Een smartphone en laptop voor werkgebruik
 • Glijdende werktijden om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen en een gunstige verlofregeling
Selectieprocedure

Interesse?

Herken jij jezelf in deze vacature? Overtuig ons dan door je motivatie en CV door te sturen naar personeelsdienst@cawboommechelenlier.be.

Voor meer info over de vacature kan je terecht bij: Nathalie.Luypaert@cawboommechelenlier.be

De sollicitatiegesprekken zullen donderdag 27 juni 2024 van 9:00-13:00 in Mechelen Maurits Sabbestraat 119,2800 Mechelen.

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 17 juni 2024
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging