deskundige sport

Omschrijving van de vacature

Lokaal Bestuur Wetteren organiseert een selectieprocedure voor een deskundige sport (B1-B3) met aanleg van een wervingsreserve. 

De deskundige sport werkt mee aan de voorbereiding en uitbouw van een gedegen sportbeleid en voert de reguliere werking van de dienst uit. Hij/zij zet het Wetterse sportbeleid op de kaart met sportieve en bewegingsgerichte activiteiten enerzijds en sportclubondersteuning anderzijds. Daarnaast biedt de deskundige ondersteuning in de uitbouw van de sportinfrastructuur. Doel is om via het aanbod en een degelijke sportinfrastructuur zoveel mogelijk Wetteraars in beweging te krijgen.

Kerntaken

 • Je hebt de verantwoordelijkheid over de concrete gemeentelijke sportwerking: sport overdag, occasionele evenementen of uitstappen, enz. Je organiseert de werking doelgericht en planmatig en maakt ruimte voor nieuwe ideeën rond Sport in Wetteren. 
 • Je promoot sport in Wetteren door Vlaamse campagnes een plek te geven in Wetteren en uit te rollen waar wenselijk. Voorbeelden zijn aan maand van de sportclub, 10.000 stappen
 • Je draagt je steentje bij aan de uitbouw van een visie rond sportbeleid, afgestemd op de noden van de gemeente en de organisatie. 
 • Je zorgt voor een goede ondersteuning bij evenementen van externe partners in sporthal en zwembad De Warande. 
 • Je werkt actief mee aan het uitbouwen van een kwaliteitsvolle zwemschool van de gemeente, in samenwerking met de hoofdredder. 
 • Je bouwt een goede relatie op met sportverenigingen in de gemeente, gaat samen op zoek naar de noden en zorgt zo voor een betere sportclubondersteuning vanuit de gemeente. 
 • Je onderneemt acties om participatief te werk te gaan, niet alleen op formele wijze, maar ook door actief in contact te treden met burgers (vanuit clubs maar ook particulieren met interesse voor sport). Zo werk je ook mee aan de Wetteraad
 • Je werkt mee aan een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur, centraal op de Warande, maar ook verspreid over de gemeente bouw je mee aan kwaliteitsvolle sportplekken. 
 • Je werkt constructief samen met de teamcoach, collega’s van de eigen dienst en met collega’s uit andere diensten om de beoogde doestellingen te realiseren.
 • Je communiceert duidelijk en op een manier die sporters of supporters kan aanspreken. Je gebruikt hiervoor communicatiemiddelen en -kanalen waarmee je accuraat je doelgroep kan bereiken. Door middel van vlotte communicatie werk je drempels weg zodat kinderen en jongeren de weg (durven) vinden naar onze dienst.
 • Je volgt op zelfstandige basis de tendensen in het sportlandschap en doet vanuit je kennis hiervan voorstellen voor mogelijke acties. Je neemt ook een rol op in de regio Sport rond Wetteren en bouwt zo een netwerk op. 
 • Je werkt mee aan de budgetopmaak, vooral wat betreft de initiatieven die jij beheert. 
 • Je interesseveld is breed en je neemt occasioneel ook jeugd gerelateerde taken voor je rekening.
Gewenst profiel

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma,
 • Je hebt een hart voor sport en je kan met jouw enthousiasme kinderen, jongeren en volwassenen bereiken en je bent bereid om je ten volle in te zetten voor de vooropgestelde acties binnen team Jeugd en Sport.
 • Je bent een organisatietalent en krijgt energie van het organiseren van evenementen en activiteiten. 
 • Je bent sociaal vaardig, kan goed spreken voor een groep en kan door jouw enthousiasme lesgevers, vrijwilligers en collega’s mee trekken in jouw plan van aanpak. 
 • Je hebt kennis over verschillende vormen van burgerparticipatie.
 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving,

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de 

diplomavereiste voldoen, uiterlijk op de aanstellingsdatum.

Ons aanbod

Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele aanstelling voor onbepaalde duur
 • De inloopperiode bedraagt 12 maanden
 • Een bruto maandloon tussen € 2999 (B1 trap 0) en € 3909 (B2 trap 12)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag (van 7u36’)
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst met een vergoeding van 30€/maand (indien minstens 7,6u/week structureel telewerk)
 • Een uitgebreid verlofstelsel met 31 verlofdagen en 14 betaalde feestdagen
 • Een haard- of standplaatstoelage
 • Dubbel vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Een gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer. Gezinsleden kunnen aansluiten aan een voordelig tarief
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Mogelijkheid tot fietsleasing
 • Een tweede pensioenpijler
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden 
 • Mogelijkheid tot gratis vaccinatie tegen griep
 • Korting bij het boeken van sportkampen voor je kinderen
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UiTpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v)
 • Leuke activiteiten: nieuwjaarsreceptie, after work drink, personeelsfeest, teambuilding
Contact

Hoe solliciteren? 

Solliciteer online via de website van gemeente Wetteren, ten laatste op zondag 18 augustus 2024. Vul de gevraagde gegevens in en voeg volgende documenten toe:

 • uitgebreid curriculum vitae
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is en via welk kanaal je deze vacature vernam, 
 • diploma,
 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud op datum van indienen) 

OPGELET: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Selectieprocedure

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit. 

 

Indien er meer dan 10 toegelaten kandidaten zijn, gebeurt er een preselectie op basis van de motivatiebrief en curriculum vitae, waarbij de 10 hoogst scorende geslaagde kandidaten doorgaan naar de eigenlijke selectie.

 

Het examenprogramma bestaat uit: 

 • een vragenlijst: ter voorbereiding van de verkennende gesprekken
 • het verkennend gesprek: op donderdag 29 augustus 2024
 • een thuisopdracht
 • een jurygesprek: op donderdag 5 september 2024

Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Meer informatie

Meer weten?

Over de selectieprocedure: contacteer Els De Winter, deskundige Personeel via vacature@wetteren.be of 09 365 67 07.

Over de functie-inhoud: contacteer Lien Van Belle, teamcoach Jeugd en Sport via lien.vanbelle@wetteren.be of 0472 52 06 58.

 

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 10 juli 2024
Solliciteren tot 18 augustus 2024
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging