Betaalde stage : Projectmedewerk(st)er NL-FR

Omschrijving van de vacature

Jouw missie

De stage zal betrekking hebben op de verschillende onderdelen van het programma "Ondernemen voor Toekomstige Generaties". Dit zal gebeuren onder leiding van de programmaverantwoordelijke en onder het dagelijks toezicht van de projectmanager.

Het filantropische programma "Ondernemen voor toekomstige generaties" heeft tot doel ondernemers te versterken die zich ertoe verbinden een maatschappelijke impact van 360° teweeg te brengen

We zijn werkzaam in het hele land, en dat op drie manieren:

 • We steunen ondernemers financieel (beurs, lening, kapitaal) via verschillende selectieprocessen. We helpen hen ook door hen zichtbaarheid te geven en we moedigen het maximaliseren van “4P-impact” aan (People, Planet, Prosperity, Participation).
 • We creëren netwerken door mensen uit verschillende sectoren (maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven, stichtingen, investeringssector, academische wereld) samen te brengen binnen een gemeenschap van actoren voor verandering.
 • We verspreiden informatie over inspirerende voorbeelden over de overgang naar duurzamer ondernemerschap.

Jouw verantwoordelijkheden

 1.  Voor de verwezenlijking van onze ambitie om duurzame initiatieven van student-ondernemers, starters en sociale ondernemers ondersteunen:
 • Ondersteun je de organisatie van verschillende projectoproepen op nationaal niveau: Planning; selectiemethodes en -procedures ontwikkelen; partners en communicatiekanalen mobiliseren; jury’s organiseren ; communicatie
 • Help je de projectmanager met een reeks administratieve en organisatorische taken (beheer van database, organisatie van vergaderingen, verslagen van vergaderingen…).
 • Kan je worden gevraagd specifieke projecten uit te voeren (ontwikkeling van een instrument, analyse, impactstudie, enz.) op het gebied van duurzaam ondernemerschap. Je kan af en toe ook betrokken worden bij projecten en taken in verband met duurzame financiering (impact first-investeringen van de Stichting).

2.  Voor de verwezenlijking van onze ambitie om projectleiders en ondernemers samen te brengen in een gemeenschap van duurzame actoren en hen zichtbaarheid geven bij een breed publiek:

 • Help je, door middel van evenementen, bijeenkomsten en diverse instrumenten, de connectie en samenwerking tussen verschillende projectleiders en ondernemers uit verschillende sectoren te bevorderen.
 • Help je bij de organisatie van interne en externe evenementen, zowel inhoudelijk (thema’s, sprekers enzovoort) als op logistiek vlak.
 • Bied je ondersteuning bij het organiseren van vergaderingen met partners en stakeholders
 • Draag je bij aan communicatieactiviteiten en -instrumenten.
Gewenst profiel
 • Je bent geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling; je weet wat duurzame ontwikkeling inhoudt en wil je kennis ervan verbreden.
 • Je hebt een sterke interesse in (of zelfs actieve kennis van) sociaal ondernemerschap (onder andere over mecanismen voor het opstarten en ontwikkelen van ondernemersprojecten), in impact investing, in bedrijfscoaching, en in andere soorten steun aan duurzame initiatieven, en de netwerken van actoren die daarin actief zijn. Een economische opleiding zoals businessschool, managementschool, handelswetenschappen is een pluspunt, maar een opleiding in een ander domein is ook toegelaten.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en een basisniveau in het Frans. Je hebt ook een goede kennis van het Engels. Je beschikt over goede samenvattingsvaardigheden en over een goede schrijfvaardigheid.
 • Je leert snel en bent nieuwsgierig
 • Je hebt een proactieve houding en een probleemoplossende aanpak.
 • Je bent georganiseerd, weet hoe je prioriteiten moet herkennen en ervoor moet zorgen dat deadlines worden gehaald.
 • Je bent enthousiast en communicatief et voelt je op je gemak bij netwerking en nieuwe contacten leggen met verschillende soorten publiek. Je vindt het leuk om deel uit te maken van een team en een collectief proces.
 • Je beheerst de basissoftware: word, excel, powerpoint en het gebruik van sociale media. Kennis van een CRM-software is een troef die je verder zal kunnen ontwikkelen.
Ons aanbod
 • Een voltijdse stage bij een ultradynamische en gerenommeerde stichting, waarvan de acties je in contact zullen brengen met de economische, academische, associatieve, institutionele en filantropische wereld.
 • Een gezellige werkomgeving binnen een team van 15 mensen, waar snel en intensief wordt geleerd.
 • Een individueel ontwikkelingsplan van je vaardigheden en de geleidelijke verwerving van autonomie, vastgelegd in een overeenkomst met Bruxelles Formation of de Forem
 • Een flexibele werkplek, tussen onze kantoren in Brussel en Namen.
 • Een vergoeding van 829,20 euro per maand, overeenkomend met het barema van de beroepsinlevingsstage; vergoeding van de reiskosten met het openbaar vervoer; maaltijdcheques; terbeschikkingstelling van een laptop.
Contact

Stichting voor Toekomstige Generaties

Jérome Chaplier

Programmaverantwoordelijke Ondernemen voor Toekomstige Generaties

j.chaplier@futuregenerations.be

www.futuregenerations.be

Selectieprocedure
 • Indiensttreding: 17 januari 2022, voor een periode van 6 maanden.
 • Kandidaten sturen hun motivatiebrief met cv uitsluitend per e-mail naar secretariat@futuregenerations.be. Kandidaturen worden behandeld van zodra ze ingediend worden. Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met selectieproef. Kandidaturen kunnen ten laatste tot 3 januari 2021 ingediend worden, maar de selectieprocedure kan eerder afgesloten worden wanneer er een geschikte kandidaat gevonden is.
 

Details

Stage
Voltijds
Laatst aangepast op 8 december 2021
Indiensttreding: 17 januari 2022
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging