Beleidsvrijwilliger bij 11.11.11

Omschrijving van de vacature

11.11.11 is een netwerk van 11.11.11-vrijwilligers, vrijwilligers bij organisaties aangesloten bij het 4de pijlersteunpunt, lidorganisaties, donateurs, internationale partners en sympathisanten. In haar bestuursorganen, de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur komen vertegenwoordigers van dit netwerk samen om beslissingen te maken over enerzijds het beleid en anderzijds de dagelijkse werking van 11.11.11.

Voor jou is het duidelijk: jouw vrijwillig engagement bij 11.11.11… Dat doe jij uit overtuiging. Om de missie van 11.11.11 mee te helpen realiseren. Vele ééntjes samen, weet je wel. Binnen de Algemene Vergadering bij 11.11.11 kan jij de vertegenwoordiger zijn van alle andere donateurs/lokale vrijwilligers/evenementvrijwilligers/activisten/kantoorvrijwilligers of enig welk vrijwillig engagement jij aangaat bij 11.11.11. Samen met de andere vrijwilligers.   

Net als een olifant durf jij luid te toeteren en ben je niet bang om in de figuurlijke ‘porseleinen kast’ iets te breken. Als beleidsvrijwilliger krijg je de kans om mee te groeien mét en te bouwen áán de organisatie.  

Als beleidsvrijwilliger sta je er ook niet alleen voor. Je wordt warm onthaald door herverkozen bestuursvrijwilligers en de beroepskrachten op het secretariaat. Je wordt gevoed met inhoudelijke denkoefeningen en de nodige vorming.  

Gewenst profiel

Jouw goesting en enthousiasme primeren maar herken je jezelf in één of meerdere van onderstaande criteria, dan ben jij sowieso een topkandidaat:  

 • Ervaring met de organisatie van een bedrijf/vereniging​  
 • Financiële competenties​  
 • Voeling met beweging maken en de verschillende vrijwilligersengagementen die er zijn ​  
 • Kritisch durven zijn/dingen in vraag durven stellen ​  
 • Out-of-the-box durven denken ​  
 • Ambassadeur zijn van jouw vrijwillig engagement (zij het lokaal vrijwilliger, medewerker nationaal evenement, donateur, kantoorvrijwilliger, activist...) ​  
 • Bereid zijn om af te stemmen met andere bestuurs- en beleidsvrijwilligers en de vrijwilligerscommunity ​  
Ons aanbod

Op de agenda:

 • grote beleidslijnen 11.11.11  
 • goedkeuring rekeningen en begroting  

 • beslissen over statuten, benoeming en afzetting van bestuurders, uitsluiting van leden 

samenstelling 

 • 1 vertegenwoordiger van elke lidorganisatie 
 • 5 vertegenwoordigers van organisaties, aangesloten bij het 4de Pijlersteunpunt  

 • 25 vertegenwoordigers van vrijwilligers  

 • de 2 experten uit de RvB 

frequentie overleg: 

 • komt 2 keer per jaar samen: in juni fysiek en in december online. Telkens 18u-20u.  
 • indien fysiek is dit in Brussel en bieden we vooraf een (vrijblijvende) denk/doesessie aan.  

Contact

Goesting gekregen om jou kandidaat te stellen voor de algemene vergadering? Laat het ons dan als de bliksem weten via vrijwilliger@11.be of 0473/24 05 10. 

Details

Vrijwillig
Deeltijds
Laatst aangepast op 16 april 2024
Indiensttreding: ASAP
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging