Begeleidingshuis Hakatoo - Nachtbegeleider (m/v) 75 % onbepaalde duur

Omschrijving van de vacature

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen biedt residentiële, ambulante en mobiele hulpverlening voor de Bijzondere Jeugdzorg in het arrondissement Antwerpen en maakt deel uit van de vzw Emmaüs, actief in de sector van de welzijns- en gezondheidszorg.

Begeleidingshuis Hakatoo heeft een team van 11 medewerkers die instaan voor het verblijf en de begeleiding van 12 kinderen tussen de 0 en 12 jaar die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Terwijl hun kind verblijft in Hakatoo, werken we intensief samen met de ouders. Gesprekken, op bezoek komen, samen dingen doen … laten toe dat ouders waar het kan voor hun kinderen kunnen zorgen. Een begeleider van thuisbegeleidingsdienst Amarilis ondersteunt de ouders.

Functie

 • Je staat in voor de nachtopvang van de kinderen die in de leefgroep verblijven.

  • Je zorgt voor een rustige en veilige omgeving voor de kinderen.
  • Je waakt erover dat regels en afspraken nageleefd worden.
 • Je helpt ’s ochtends de kinderen bij het opstaan en klaar maken om naar school te gaan. Indien nodig breng je kinderen naar school.
 • Je neemt huishoudelijke taken op in de leefgroep: poetsen, wassen, strijken.
 • Je overlegt met je collega’s tijdens de avondbriefing.
Gewenst profiel
 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Je plant en voert je opdrachten zelfstandig uit.
 • Je communiceert helder met mensen met verschillende achtergronden. 
 • Je bent erg betrokken bij kinderen en hun leefomgeving.
 • Je slaagt erin een leefgroep met kinderen ordelijk te laten verlopen.
 • Je bezit een diploma secundair onderwijs.
 • Bij voorkeur heb je ervaring in het werken met jonge kinderen.
 • Je bent bewust van jezelf. Je reflecteert over je eigen handelen in functie van je eigen groei.
 • Je hebt ervaring met groepsdynamisch werken met kinderen. Je hebt inzicht in welke processen er zich in de groep kunnen afspelen en hoe je die kunt beïnvloeden.
Ons aanbod
 • Je krijgt een 75% contract van onbepaalde duur met een baremaverloning vastgelegd in paritair comité 319.01.Je contract start begin januari 2022.
 • Je ervaring wordt in rekening gebracht door overname van relevante anciënniteit.
 • Je wisselt meestal 4 nachten af met 8 vrije dagen. Je werkt minstens 2 weekends per maand.
 • Je maakt deel uit van een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle professionele hulpverlening en vernieuwing, en een maatschappelijke rol opneemt.
 • Je krijgt een vergoeding voor woon-werkverkeer met de wagen of fiets en een volledige terugbetaling voor openbaar vervoer.
 • We voorzien mobiliteit op maat voor elke medewerker (deelwagens, leenfietsen,…).
 • Je kan groeien in een werkomgeving met aandacht voor overleg en teamwerking.
 • Je krijgt de mogelijkheid tot bijscholing en vorming via een gemeenschappelijk en individueel ontwikkelingspad en coaching op maat.
 • We zorgen voor een evenwicht werk-privé via een aantrekkelijke vakantieregeling met 2 extra feestdagen en 2 extralegale vakantiedagen, flexibele recuperatie van overuren,…
Meer informatie

Interesse in deze job?

Solliciteer dan t.e.m. 21/12/2021 via www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/mee-werken.

Verdere vragen over de functie-inhoud kan je stellen aan Ilse Dandois of Nele Cloodts (ilse.dandois@emmaus.be 0498/90.46.74 - nele.cloodts@emmaus.be 0499/86.15.85).

 

Details

Betaald
Deeltijds
Laatst aangepast op 8 december 2021
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging