Informeer je

Voor je van start gaat, ga je best op zoek naar de nodige informatie.

Wanneer komt de gemeenteraad samen?  Doorgaans is er een vaste dag in de maand (vb de eerste dinsdag van de maand).

Is een ambtenaar die je kan bijstaan of bij wie je terecht kan voor informatie?

Wat zijn in je gemeente de voorwaarden om een verzoekschrift in te dienen?  Check de website van je gemeente en/of het reglement van de gemeenteraad.  Moet je een minimum aantal handtekeningen inzamelen of wat is de procedure?

Welke adviesraden zijn er in de gemeente?  Is er een mondiale raad?  Welke andere adviesraden zijn er?  Wie zijn de contactpersonen?  Wanneer komen ze bijeen?

Wie zijn de gemeenteraadsleden in je gemeente?  Ken je daar iemand van?

Probeer al uit te vissen hoe de opvang van mensen op de vlucht momenteel is georganiseerd.  Is er een LOI?  Deze informatie komt zeker van pas wanneer er vragen of opwerpingen komen (zie onze faq).