Eindbesluit COP27

De laatste loodjes wegen het zwaarst: er moet een consensus gevonden worden over de meest gevoelige zaken. Alle wereldleiders nemen nu hun standpunten in en maken deze publiekelijk bekend via speeches. Het kadert de conclusies en vorderingen van COP27. Vorig jaar werd er bijvoorbeeld voor de eerste keer een engagement inzake fossiele brandstoffen genomen.