EU - Europees Parlement

In februari 2022 diende de Europese Commissie een ontwerprichtlijn in voor een zorgplichtwet in Europa. Twee Europese organen moeten het ingediende voorstel nog goedkeuren: de Raad van Ministers en het Europees Parlement.  De Raad spreekt zich in december uit over de richtlijn.

Daarna heeft het Europees Parlement tot eind maart om de richtlijn te ontleden en de tekst te analyseren.  Daarna volgt een stemming in het Parlement.