EU - Raad van Ministers

In februari 2022 diende de Europese Commissie een ontwerprichtlijn in voor een zorgplichtwet in Europa. Twee Europese organen moeten het ingediende voorstel nog goedkeuren: de Raad van Ministers en het Europees Parlement.  De Raad zal zich in december uitspreken over de richtlijn.