EU verordening over “conflict mineralen”

Deze Europese wet verplicht bepaalde EU-bedrijven ertoe om vier soorten grondstoffen (tin, tantaal, wolfraam en goud) enkel uit verantwoorde bronnen in te voeren en erop toe te zien dat hun toeleveringsketens niet bijdragen tot de financiering van gewapende conflicten. In voege sinds 2021.