Franse wet op de “devoir de vigilance”

Een wet die grote bedrijven verplicht tot “gepaste zorgvuldigheid” (“devoir de vigilance”). Zij moeten nagaan of er in hun aanvoerketens schendingen plaatsvinden van mensenrechten en milieu. Zij kunnen beboet worden als zij dit niet doen of als er schendingen plaats vinden.