Naar nationale wetgeving in de EU

Omzetting van de Europese zorgplicht richtlijn in nationale wetgeving in alle lidstaten van de Europese Unie.