En daarna? Europese wetgeving

Komen we ook tot een Europese wetgeving over de zorgplicht?