Een Europese zorgplicht richtlijn

De Europese Zorgplicht Richtlijn is goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van Ministers (de lidstaten).

Alle lidstaten van de EU moeten deze Richtlijn nu omzetten in een nationale wet.