Regeerverklaring

Een coalitie van ngo’s (waaronder 11.11.11) diende in het kader van de regeringsvorming een Memorandum in.  Dit leidt ertoe dat de nieuwe federale regering een passage opneemt in de regeerverklaring van oktober 2020.  De passage belooft een constructieve houding voor Europese regelgeving en een VN-verdrag. De regeerverklaring blijft echter op de vlakte wat betreft een eigen wetgevend initiatief.