Goedkeuring door de Europese Raad

De Europe Raad (van ministers van de EU-lidstaten) geeft formele goedkeuring aan de Europese Zorgplichtrichtlijn.