Een Internationaal zorgplichtverdrag

Een internationaal zorgplichtverdrag binnen de Verenigde Naties dat door alle VN-lidstaten moet omgezet worden in nationale wetgeving.