Image
Federaal parlement van België in Brussel

Politiek Nieuws

11.11.11 streeft naar mondiale rechtvaardigheid. Een wereld waarin sociale, burgerlijke, politieke, culturele en economische rechten voor iedereen gerealiseerd zijn binnen de grenzen van de planeet.  Die kan niet gerealiseerd worden zonder structurele veranderingen in het huidige beleid. Druk zetten op het beleid is daarom cruciaal. Hier leest u alles over ons politiek werk.

OESO-landen besteedden in 2021 onvoldoende aan ontwikkelingssamenwerking

Actualiteit

OESO-landen besteedden in 2021 net als in 2020 0,33% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan ontwikkelingssamenwerking, goed voor 178,9 miljard dollar. Dat blijkt uit cijfers die de organisatie van 30 industrielanden vandaag bekendmaakt. Het gaat in reële termen om een stijging ten opzichte van het jaar voordien met 4,4 %. Dit is vooral te wijten aan de donaties van vaccins, die vaak in de eerste plaats voorzien waren voor het binnenlands gebruik van rijke landen. Zonder dit is de groei slechts 0,6%.  De rijke landen blijven hoe dan ook minder dan de helft van wat meer dan vijftig jaar geleden beloofd is, spenderen aan ontwikkelingssamenwerking. 

De globale uitdagingen zijn nochtans enorm. Het conflict in Oekraïne zou volgens de VN het jaarlijkse financieringstekort van 3,6 biljoen dollar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen nog verder kunnen vergroten en de schuldenlast in veel economisch armere landen verergeren.   “In 2021 verdubbelde het aantal mensen dat nood heeft aan bescherming. Extreme armoede stijgt opnieuw voor het eerst in twintig jaar en de voedsel- en prijzencrisis swingt wereldwijd de pan uit”, stelt 11.11.11-directeur Els Hertogen: “Die impact laat zich wereldwijd voelen, maar treft lage- en middeninkomenslanden des te harder. Ontwikkelingssamenwerking moet deel uitmaken van het antwoord hierop.” 
 

Image
Els Hertogen

“In 2021 verdubbelde het aantal mensen dat nood heeft aan bescherming. Extreme armoede stijgt opnieuw voor het eerst in twintig jaar en de voedsel- en prijzencrisis swingt wereldwijd de pan uit”

Els Hertogen
Directeur 11.11.11

België blijft ver beneden verwachtingen

In absolute cijfers steeg de Belgische officiële ontwikkelingssamenwerking met 2,3% ten opzichte van 2020. 11.11.11 betreurt dat dit vooral ligt aan de toegenomen uitgaven voor de opvang van vluchtelingen in België zelf: goed voor 10% van de totale Belgische officiële ontwikkelingssamenwerking. “Het is cruciaal dat mensen waardig worden opgevangen”, stelt Els Hertogen van bij 11.11.11. “Maar officiële ontwikkelingssamenwerking dient om voor structurele verbeteringen te zorgen in lage en middeninkomenslanden.” 

Ook in ons land zorgen de donaties van vaccins voor een verhoging van de totale Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het gaat om vaccins die in de eerste plaats voor eigen binnenlands gebruik waren besteld en die mede geleid hebben tot vaccinatieongelijkheid wereldwijd. Net als de opvang van vluchtelingen in eigen land geeft dit een vertekend beeld van wat rijke landen werkelijk doen op vlak van internationale solidariteit.  Landen als Nederland, Luxemburg en de Verenigde Staten bewijzen dat het ook anders kan. Zij beslisten om deze uitgaven niet mee te tellen.  

In 1970 beloofden de lidstaten van de OESO om 0,7 procent van het bni aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Dat doel blijft in België, in tegenstelling tot landen als Duitsland, Luxemburg en Zweden, veraf. Ons land gaat er zelfs op achteruit en eindigt op 0,46%, tegen 0,48% in 2020. We zitten daarmee onder het Europese gemiddelde van 0,49%. Het federale regeerakkoord formuleerde nochtans de ambitie om via een groeipad de norm van 0,7% te bereiken tegen 2030.  “We verwachten dat de partijen van de federale regering die afspraak nakomen”, stelt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “In tijden van crisis is het niet enkel cruciaal om het vuur te blussen, maar ook de daadwerkelijke brandhaard aan te pakken. Naast ontwikkelingssamenwerking moet tegelijkertijd worden gegarandeerd dat rijke landen met andere beleidsdomeinen zoals handel, klimaat en fiscaliteit zelf geen olie op het vuur gooien. Via internationale solidariteit moeten we oorzaken van crises maximaal kunnen aanpakken.