Wervel

Wervel ziet voeding als een mensenrecht en ijvert voor democratie in ons landbouw- en voedselsysteem.

Wervel verbindt eters en boeren, verwerkers en verdelers die voedsel in eigen handen nemen, om van elkaar te leren. Samen met hen werkt Wervel aan een
voedselvoorziening die maatschappelijk eerlijk, cultureel ingebed en ecologisch herstellend is.

Door innovatieve praktijken te ontwikkelen en door opgebouwde kennis te verspreiden, inspireert Wervel het debat over voedselvoorziening.