Viva Salud

Samen strijden voor gezondheid

Viva Salud is een Belgische ngo die ervan overtuigd is dat elk individu en elke gemeenschap recht heeft op gezondheid. Gezondheid is een bezorgdheid die we allemaal delen. Het is ook een basisrecht. Helaas wordt dit basisrecht voor de meeste mensen bedreigd door armoede, ongelijkheid, uitbuiting en oorlog.

Alleen wanneer politiek en economie ten dienste staan van het volk – en niet van de winsten van aandeelhouders – kan het recht op gezondheid waargemaakt worden. Personen, gemeenschappen en landen zouden hun lot in eigen handen moeten kunnen nemen. Soevereiniteit is een noodzakelijke voorwaarde voor een eerlijk en gezond beleid dat een antwoord biedt aan de noden van de bevolking. Sterke sociale bewegingen spelen een sleutelrol omdat ze de stemmen van de werkers, boeren en zwakkeren vertegenwoordigen en ze in staat zijn de krachtsverhoudingen in de maatschappij in hun voordeel te veranderen.

Daarom ondersteunt Viva Salud sociale bewegingen in hun strijd voor het recht op gezondheid. In de Filipijnen, Palestina, de Democratische Republiek Congo, Cuba en elders bieden we onze partners advies en ondersteuning en helpen hen zo sterke(re) organisaties op te bouwen. We ondersteunen hen ook financieel via subsidies en giften die we in België ontvangen. We steunen hun strijd ook via activiteiten in België en ons internationaal netwerk zoals de wereldwijde People's Health Movement.