Vermeylenfonds

Het Vermeylenf( )nds ontwikkelt sociaal-culturele praktijken voor een solidaire samenleving waarin vrijheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Als vrijzinnig-humanisten omarmen we diversiteit en pluralisme en willen we burgers verbinden.
Onze focus ligt daarbij op de sociale impact van taal.

Hoe kan taal een rol spelen in een veranderende wereld? Hoe kunnen wij taal inzetten als hefboom tot integratie, emancipatie en sociale innovatie? Samen zoeken wij naar oplossingen voor de actuele uitdagingen in onze samenleving.

Het Vermeylenf( )nds vzw is een vereniging voor volwassenen en groepeert lokale afdelingen, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Deze afdelingen organiseren sociaal-culturele activiteiten in de breedste zin van het woord, met het centrale thema als leidraad. Vrijwilligers en nieuwe leden zijn steeds welkom om ons netwerk mee uit te bouwen!

 

Tolhuislaan 88
9000 Gent
België

09 222 15 02