Solidagro

Solidagro werkt via agro-ecologie aan een duurzaam, eerlijk voedsel- en landbouwsysteem in België, Bolivia, Burkina Faso, de Filipijnen, Mali, Palestina en Senegal. Dat doen we door burgers bewust te maken van hun plek in het voedselsysteem en samen met hen in actie te komen voor verandering. Verder steunen we landbouwers en organisaties met middelen en opleidingen en doen we aan beleidsbeïnvloeding.

Wil jij meer weten over jouw rol in het voedselsysteem? Bezoek dan www.solidagro.be

Voor Solidagro is agro-ecologie de beweging, praktijk en wetenschap van hoe landbouw en milieu elkaar kunnen versterken op een duurzame manier. Daarnaast moeten volgens agro-ecologie landbouwers autonoom keuzes kunnen maken en een eerlijke vergoeding krijgen voor hun werk.

Onze projecten 

Samen met tal van partnerorganisaties en landbouwers werken we aan concrete oplossingen via:

* Initiatieven zoals de aanleg van groentetuinen, waterputten, irrigatie, zaadbanken, introductie van aangepaste teelten.

* Het stimuleren van de oprichting van boer.inn.enorganisaties, met sterke leiders. Om samen te werken aan voedselzekerheid én om politieke veranderingen af te dwingen.

* Het aanmoedigen van het opzetten van coöperaties zodat boer.inn.en bijv. samen materiaal kunnen aankopen (zaden, bemesting, machines) of de oogst verkopen.

* Vormingen in duurzame bemestingstechnieken, groenteteelt, gezonde voeding, het zakelijk runnen van bijv. een coöperatieve rijstmolen.

Onze filosofie

Solidagro werkt vanuit de basis. We verzekeren de duurzaamheid van onze projecten door er zorg voor te dragen dat ze gedragen zijn door landbouwers zelf. Zij beheren zelf de activiteiten en investeringen.