Sensoa

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa International is het internationale luik binnen Sensoa. 

We ijveren met Sensoa International voor de promotie van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, inclusief hiv en aids wereldwijd. Daartoe wil Sensoa International actief wegen op het internationale beleid. Dat doen we door samenwerking, het toezien op het internationaal ontwikkelingsbeleid, het adviseren van overheidsinstanties en het onderhouden van internationale partnerschappen. 

Sensoa International werkt daarom in België samen met nationale en internationale partnerorganisaties en de Belgische overheid binnen de Werkgroep Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten en Aids van Be-cause health, het Belgisch netwerk voor internationale gezondheid. We nemen daarnaast het secretariaat op van de parlementaire groep de Parlementairen voor de 2030 Agenda. Sensoa International is ook lid van Perspective2030, het platform van middenveldorganisaties dat toeziet op Belgiës implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsagenda. Samen met leden van Be-cause health ontwikkelde Sensoa International de e-tutorial Body&Rights.