SB Overseas

SB OverSeas is een non-profitorganisatie voor duurzame ontwikkeling die werkt voor de integratie en inclusie van vluchtelingen- en migrantengemeenschappen.

De strategie van SB OverSeas is gestructureerd volgens drie hoofdpijlers. 

- Verbetering van de leefomstandigheden van vluchtelingengemeenschappen in Europa en het Midden-Oosten en empowerment van lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden door 

- Strategische partnerschappen op te zetten op lokaal, Europees en internationaal niveau met een multistakeholderaanpak, en tegelijkertijd Pleitbezorging

- Voor het respecteren van de sociale, economische en culturele rechten van vluchtelingengemeenschappen wereldwijd.

Vooruitgangstraat
1030 Schaarbeek
België