Peru - MOCICC

Actie en activisme voor de planeet

De coalitie Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) verenigt organisaties en activisten uit verschillende delen van het land. Ze draagt bij tot klimaatrechtvaardigheid en een duurzaam maatschappijmodel.  De voorbije jaren ijverde MOCICC  voor sterke engagementen van de Peruaanse regering op vlak van klimaat, onder meer in het kader van het akkoord van Parijs. Het zet de regering onder druk om deze engagementen na te komen en zelfs bijkomende inspanningen te leveren. 

Nationaal klimaatplan 

MOCICC heeft sterk bijgedragen aan het ontwerp en de uitvoering van  een nationaal klimaatplan.  Dankzij een intensieve campagne heeft de coalitie bereikt dat Peru een (bindende) klimaatwet heeft. Daarnaast ondersteunt het een aantal lokale  besturen in verschillende regio’s van het land  in de uitwerking van een eigen klimaatbeleid dat aansluit op de lokale noden. 

Acties en campagnes 

Met campagnes en sensibiliserende acties maakt MOCICC de publieke opinie bewust van de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering. Jaarlijks publiceren ze een rapport hierover. In steden zoals Lima ondersteunt het onder meer promo-acties voor duurzaam openbaar vervoer en voor ecologische stadstuintjes, naast acties met betrekking tot  consumptie en afval. In rurale gebieden legt het vooral de nadruk op de bescherming van waterbronnen, een beter beheer van water in het algemeen en een efficiënte uitbouw van infrastructuur. Daarnaast werkt MOCICC educatieve pakketten uit, voor de lidorganisaties en voor scholen. De coalitie  betrekt ook jongeren in hun strijd tegen klimaatverandering. Ze hebben de nadruk gelegd op vorming voor ‘activisten’;  Jongeren krijgen er meer info over bewegingen in andere continenten, vormen van actie-voeren, belang van energietransitie etc. Ondertussen zijn ook in Peru de acties van klimaatjongeren in opmars, en komen ze onder de noemer van # ‘Friday’s for future’ op straat voor een rechtvaardig klimaatbeleid.  

Wereldwijd 

Internationaal volgt MOCICC de jaarlijkse klimaatonderhandelingen op de voet, in alliantie met netwerken en organisaties uit de hele wereld. De coalitie probeert de standpunten van de peruaanse regering aan te scherpen en de ambitie te verhogen. Het ook neemt deel aan internationale campagnes, zoals de campagne om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. 

Resultaten 

Ondanks zijn beperkte middelen en kleine team heeft MOCICC zich op korte tijd op de kaart gezet en erkent de overheid het als een gesprekspartner in verschillende overleginstanties.  Mede dankzij de campagnes van Mocicc, voelen politieke partijen voelen zich verplicht om een beleid over de klimaatproblematiek in hun programma te integreren. 

Daarnaast is MOCICC erin geslaagd om lokale comités op te richten en organisaties uit het hele land samen te brengen.