Peru - Latindadd

Latijns-Amerikaans Netwerk voor Economische en Sociale Rechtvaardigheid

Het Latijns-Amerikaans Netwerk voor Economische en Sociale Rechtvaardigheid (LATINDADD) is een netwerk van 24 organisaties uit 13 Latijns-Amerikaanse landen (Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay en Peru), dat zich richt op  gezamenlijk beleidswerk rond sociaal-economische rechtvaardigheid, op  regionale integratie en informatie-uitwisseling onder de leden.  

Zij zijn gespecialiseerd in thema’s zoals internationale financiering voor ontwikkeling , economisch beleid en herverdeling, schuldenlast, handelsbeleid, fiscale rechtvaardigheid, bestrijding van belastingontduiking, publiek-private partnerships, klimaatfinanciering.   

Het netwerk voert acties uit op het gebied van sensibilisering, opleiding, monitoring van het overheidsbeleid, kritische analyse, uitwerking van alternatieve voorstellen, beleidswerk en mobilisering van de civiele maatschappij.

Het is verwant met soortgelijke netwerken in andere continenten, zoals Eurodad en Afrodad.