Peru - Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

Milieubeheer en rechten inheemse volkeren in het Amazonegebied

Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) is een erg gewaardeerd   referentiepunt  rond milieubeheer, rechten, en natuurlijke rijkdommen in het Peruaanse Amazonegebied. De organisatie ondersteunt inheemse gemeenschappen in het Amazonegebied en verdedigt hun rechten en belangen in alle beleidsdomeinen die hen aangaan. 

Grootschalige projecten 

De aanleg van wegen, grote stuwdammen, pijpleidingen en andere grootschalige projecten hebben een enorme impact op de ecosystemen en de mensen in het Amazonegebied. DAR analyseert samen met de gemeenschappen en lokale overheden welke projecten ten goede komen aan het amazonegebied en haar bevolking, tegen welke voorwaarden, en welke nadelig zijn.   

Inheemse bevolking 

DAR ondersteunt inheemse organisaties die eigen bosbeschermingsmechanismen uitwerken, met respect voor de gemeenschappen. Ook eist het – conform internationale en nationale regelgeving – dat overheden en bedrijven de lokale bevolking raadplegen wanneer ze projecten plannen in hun territorium. 

Milieunormen 

De organisatie volgt erg nauw het milieubeleid en de naleving ervan op. Ze zet zoveel mogelijk druk op de overheid, om te vermijden dat de milieunormen afgezwakt worden. Voor specifieke aspecten werkt de organisatie samen met het Ministerie van Milieu, om de  wetgeving en aanpak te verbeteren. Ook volgt DAR het klimaatbeleid op, en de manier waarop Peru haar NDCs (National Determined Contributions, engagement i.k.v. Akkoord van Parijs) ook effectief opneemt. Daarnaast ondersteunt ze de lokale overheid van de regio Loreto, bij de uitwerking en implementatie van  een aangepast  milieu- en klimaatbeleid  en bij de priorisering van infrastructuurprojecten die minder zwaar wegen op het milieu.  

Hoe contradictorisch het ook lijkt, bestaat er een wereldwijde druk om de milieunormen af te zwakken. De haast om zoveel mogelijk te kunnen investeren, veroorzaakt een ‘race to the bottom’ , die zich ook doorzet in het beleid van de multilaterale organismen (wereldbank, inter amerikaanse bank etc..). DAR is betrokken bij de opvolging van het beleid van de Internationale Financiële instellingen, en tracht samen met andere organisaties en  via internationale netwerken (ook o.m.  met 11.11.11) te bereiken dat de lat niet lager gelegd wordt. Ook heeft DAR een belangrijke bijdrage geleverd aan de klacht die werd ingediend tegen de Peruaanse regering in 2017 in het kader van het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Peru - omwille van de niet-naleving van de internationale arbeidsnormen en het flexibiliseren van de milieunormen door de Peruaanse regering (wat in strijd is met de bepalingen van het  hoofdstuk over duurzame ontwikkeling).    

Escazú 

Het Escazú-akkoord is het eerste regionale verdrag op milieugebied, dat deelname van  burgers  bevordert aan beslissingsprocessen die van invloed zijn op hun territoria.  Het akkoord biedt ook een belangrijk houvast voor de bescherming van rechten- en milieuverdedigers. In de meeste landen in de regio lopen vooral de inheemse gemeenschappen, boeren, en milieuactivisten grote risico’s als ze opkomen voor hun rechten en omgeving; ze worden geconfronteerd met lastercampagnes, criminalisering, valse vervolgingen, illegale aanhoudingen, bedreigingen, geweld en moord. 

DAR heeft een belangrijke rol gespeeld in de uitwerking van het akkoord (samen met organisaties van de civiele maatschappij uit andere landen in de regio). De overeenkomst trad in 2021 in werking en is inmiddels door dertien landen ondertekend en geratificeerd. Aangezien Peru dat nog niet gedaan heeft, voert DAR campagne (#EscazúAhora’) om het akkoord door Peru te laten ratificeren.  De conservatieve groepen lobbyen sterk om te vermijden dat Peru het verdrag ratificeert.    

Internationale allianties 

De organisatie speelt een belangrijke rol in internationale allianties rond  klimaatverandering, transparantie, bosbeheer, etc. - mede doordat het Amazonegebied erg belangrijk is voor het klimaat en de biodiversiteit op mondiaal niveau. DAR maakt deel uit van de ‘Board of Directors’ van het EITI initiatief (Extractive Industries Transparency Initiative), van werkgroepen rond het investerings- en klimaatbeleid van de Wereldbank (met o.m. stopzetten leningen voor de exploitatie van fossiele brandstoffen, etc..).  

DAR is erin geslaagd om bepaalde projecten die nefaste gevolgen hebben voor het Amazonegebied op de helling te zetten. Zo werd het project voor de aanleg van een waterweg in het Amazonegebied (hydrovia) stilgelegd, door de acties van DAR rond het niet naleven van de (nationaal en internationaal) verplichte voorafgaandelijke consultatie en het ontbreken van technische studies. 

Het liet ook andere projecten gedeeltelijk herzien om de milieu-impact te beperken.