Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Vlaanderen bevordert vrede, verzoening, veiligheid en rechtvaardigheid vanuit humane waarden en christelijke inspiratie, in eigen samenleving en andere delen van de wereld.

Pax Christi Vlaanderen gelooft dat elk mens kan werken aan vrede, dat in elke mens energie schuilt om iets positiefs te realiseren in deze wereld. Om vrede te bewerken is er nood aan veiligheid op alle terreinen; het respect voor de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van de mens is daarbij essentieel.

De opdracht tot verzoening ligt aan de basis van de Pax Christi-beweging. Het doel van een vredesbeweging is niet de zorg voor een leven zonder conflicten, maar het voorkomen van geweld en het bevorderen van dialoog en samenwerking. Wanneer mensen bereid zijn om te vergeven, zonder daarom te moeten vergeten, kan er verzoening komen.

Het vredeswerk van Pax Christi steunt op drie pijlers die met elkaar verbonden zijn en elkaar voeden:

Spiritualiteit - De vredesboodschap van Jezus en het evangelie, vertaald naar onze tijd, daagt ons uit tot menselijkheid en verbondenheid, wereldwijd. De christelijke inspiratie van Pax Christi Vlaanderen is tegelijkertijd een sterk motief om open te staan en samen te werken met andere bewegingen en burgers in pluralistisch verband. De inzet voor de oecumene en de interreligieuze dialoog is bijzonder waardevol.

Vorming - De uitdagingen waar we nu voor staan, maken aandacht voor vorming en opvoeding tot vrede meer dan noodzakelijk.

Actie - Concrete acties en campagnes zijn onontbeerlijk. De beweging wil het politiek beleid beïnvloeden door haalbare oplossingen op korte en lange termijn voor te stellen.