Oxfam België/Belgique

Je zag het wellicht al passeren. Oxfam-Wereldwinkels|Fair Trade en Oxfam-Solidariteit werden één organisatie: Oxfam België. De integratie kreeg op 15 februari 2020 groen licht van de respectievelijke algemene vergaderingen. Voortaan trekken we dus samen ten strijde tégen ongelijkheid en vóór economische rechtvaardigheid. Straffe woorden die we ook blijven omzetten in daden, via de wereldwinkels en tweedehandswinkels. Als eengemaakte organisatie kunnen we ons beter wapenen voor de uitdagingen die op ons afkomen en kunnen we een nog grotere impact hebben. In een volgende fase is het de bedoeling om de krachtenbundeling te vervolledigen met de Franstalige zusterorganisatie Oxfam-Magasins du Monde, gekend om eerlijke handel in artisanaat. Dat is in lijn is met de ‘One Oxfam’-strategie van Oxfam International, die streeft naar een geïntegreerde Oxfam-werking in elk land. 
 
Onze missie 
 
Oxfam België/Belgique is een beweging die strijdt tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid. Dat doen we in woord en daad en met respect voor de grenzen van onze planeet. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een menswaardig leven kan leiden en elk fundamenteel recht voluit kan uitoefenen. 
 
Onze Visie 
 
Oxfam België/Belgique beoogt een wereld waarin alle mensen invloed hebben op de lokale en mondiale beslissingen waar ze de gevolgen van ondervinden. Zo willen we het huidig systeem dat ongelijkheid veroorzaakt structureel rechtvaardig maken. Vrouwen en meisjes staan centraal in onze strijd. Zij worden vaak het zwaarst getroffen door de ongelijkheid. In ons streven naar het wegwerken van dit sociaal onevenwicht en in het kansen creëren voor iedereen, hebben vrouwen een cruciale rol.
 
Als deel van een wereldwijd beïnvloedingsnetwerk bundelen we de krachten om onze impact en invloed te vergroten.  
Door onze verankering in België, met lokale en nationale aanwezigheid gedragen door een brede vrijwilligersbeweging, verhogen we onze slagkracht en legitimiteit. 

Via het uitvoeren en promoten van eerlijke en duurzame handel en het versterken van de circulaire en sociale economie bieden we producent en consument een concreet alternatief.  
Door politieke en publieke beïnvloeding, bewustmaking en mobilisatie zijn we een kritische, stuwende kracht voor de beoogde verandering.   
Via ontwikkelings- en humanitaire programma’s binnen het Oxfam-netwerk bouwen we samen met lokale partners aan duurzame oplossingen voor een betere toekomst.  

Lees er meer over op: https://www.towards-one-oxfam.be/  

Vierwindenstraat 60
1080 Brussel
België

02-501 67 00