ORBIT vzw

Bondgenoot in superdiversiteit en migratie  

ORBIT vzw is uw bondgenoot in de wereld van superdiversiteit & migratie. Samen met mensen, organisaties en overheden zetten we in op:

> een groeiend inzicht en vertrouwen van alle burgers in de superdiverse migratiesamenleving

> meer gelijke behandeling van mensen met een migratieachtergrond en minder racistische discriminatie

> het versterken van interlevensbeschouwelijke en interculturele competenties

> de participatie van mensen met een migratieachtergrond in de politiek, het onderwijs en het sociaal-cultureel werk

> een menswaardig migratiebeleid, menswaardig wonen van nieuwkomers en een toekomstgericht opvang van mensen zonder wettig verblijf.

ORBIT vzw is actief in alle Vlaamse regio’s en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met acties en campagnes, vorming en debat, strategische interventies, samenwerking met burgerinitiatieven en organisaties, stimuleren we ontmoeting, dialoog en een menswaardig overheidsbeleid in deze eeuw van diversiteit en migratie.

ORBITvzw is erkend door de Vlaamse Overheid als sociaal-culturele organisatie.