Ngo-federatie

Vlaamse federatie van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking

Omdat Ngo-federatie beantwoordt aan overheidscriteria is de federatie door de overheid erkend als gesprekspartner van de ngo's. Naast deze rol als gesprekspartner voor de overheden over regelgeving, heeft Ngo-federatie nog heel wat andere taken waarmee ze de ngo's ondersteunt. Ngo-federatie biedt aan haar leden o.a. dienstverlening, hulp bij personeelsbeheer, juridische ondersteuning, het verzamelen en verspreiden van informatie, een platform voor werkgevers binnen het Paritair Comité 329, de uitwisseling tussen de ngo-leden in werkgroepen ...

Een aantal werkgroepen van de Ngo-federatie werken ad hoc, andere hebben vaste thema's:

(1) Partnerfinanciering over het opzetten of ondersteunen van projecten in samenwerking met lokale partners in het Zuiden,
(2) Personeelsuitzending over het zenden van NGO-coöperanten of het ontvangen van beursstudenten als uiting van concrete solidariteit,
(3) Educatie over hoe met onderwijs en campagnes mensen uit het Noorden bewuster kunnen gemaakt worden van de Noord-Zuid thematiek,
(4) Dienstverlening over de ondersteuning van de hele NGO-sector via documentatie, studiewerk, technische hulp, methodologie ...
(5) Human ressource management en
(6) Financiëel beheer over hoe NGO's kunnen werken op een transparante manier met gemotiveerd personeel dat kwaliteit levert.

Ngo-federatie neemt als belangenverdediger van NGO's zelf geen operationele taken op. De volgende activiteiten worden dus niet uitgevoerd door Ngo-federatie, maar wel door haar leden: projecten in het Zuiden, sensibiliseringscampagnes, uitzenden van coöperanten naar het Zuiden, fondsenwerving ...

Vlasfabriekstraat 11
1060 Sint-Gillis
België

02/5361922